ס"ע 29942-10-10 מיטל פרץ נ' בוטיק שרון - שרון אטיאס

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה י-ם, השופטת שרה ברוינר ישרזדה): הנתבעת לא התייצבה לדיון הוכחות שנקבע ובסמוך לו הגישה בקשה לשמיעת עדותה בדרך של היוועדות חזותית, בנימוק כי עברה להתגורר בפריז וכי היא מצוייה בשלבי הריון מתקדמים. בקשתה נדחתה, בין היתר משום שלא נלוו לה תצהיר ואסמכתא רפואית.

זו בקשתה לעיון מחדש בהחלטה, בה ביקשה גם לאפשר לה להעיד בהיוועדות חזותית במועד דיון ההוכחות שנדחה. הנתבעת עתרה עוד כי ההיוועדות החזותית לא תנוהל כמקובל, בביהמ"ש המחוזי בי-ם והאמצעים הטכנולוגיים הקיימים שם, שכן לטענתה הדבר כרוך בעלויות בלתי מבוטלות. לפיכך, ביקשה הנתבעת כי גביית עדותה תיעשה באמצעות תוכנות כגון סקייפ או טנגו.

נפסק - יש לדחות את הבקשה. האופן שבו מבוקש לערוך את חקירתה הנגדית של הנתבעת מעורר חשש כבד לגבי האפשרות כי ביה"ד יקבל תמונה ברורה באשר למהימנות הנתבעת. הנתבעת אינה מבקשת להיעזר באפשרות הטכנולוגית הקיימת, שבה על מסך גדול יכולים כל הצדדים לצפות בעדות בזמן אמת ואיכות ההקלטה ורציפותה ברמה סבירה מובטחים.

במקום זאת, מבקשת הנתבעת לעשות שימוש בתוכנות "חופשיות" אשר איכות הקליטה והשידור הרציף בהן לא הוכחה כמספקת, כאשר האמצעי הפיזי המוצע - מסך המחשב או אף הטלפון הנייד של ב"כ הנתבעת - לא רק שאין בו לאפשר קיום הדיון באופן ראוי, אלא שמדובר באמצעי שאינו נייטראלי, אין נוכחות של גורמים ניטראליים אצל העדה בזמן עדותה ואין יכולת מינימלית לפקח על הנעשה במקום הימצאה.

בעניין דורי נקבע כי נקודת המוצא לדיון היא עדיפותה של העדות בין כותלי ביהמ"ש, במיוחד שעה שקיימת חשיבות רבה לבחינת מהימנותו של העד. היוועדות חזותית מגבילה את יכולתו של ביהמ"ש להפעיל את סמכותו על העד במקרים בהם הוא נוהג שלא כראוי. אין לפתוח פתח רחב מדי ובלתי מוגבל לגביית עדות באמצעות היוועדות חזותית ואין לוותר על הדרישה להציג, בתום לב, סיבה מספקת למתן עדות בהיוועדות חזותית.

הנתבעת אף לא הצביעה על קיומם של תנאים מספקים להיענות לבקשתה. לבקשה לא צורף תצהיר כדין וספק אם הבקשה הוגשה בתום-לב. גם בחובה להצביע על "סיבה טובה" לקיום ההיוועדות החזותית לא עמדה הנתבעת. אף הטעמים הרפואיים אותם הציגה הנתבעת אינם מהימנים וכן העובדה כי הנתבעת יצאה את גבולות צרפת לצורך חופשה ביוון.