ת"צ 31799-03-12 משה לוין נ' 013 נטוויז'ן בע"מ

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט פרופ' עופר גרוסקופף): בקשה להסתלקות מבקשה להכרה בתובענה כייצוגית, בעקבות הסדר בין הצדדים. המשיבה היא ספקית גישה לאינטרנט. בבקשת ההכרה טען המבקש כי המשיבה מספקת ללקוחותיה מהירות גלישה נמוכה משמעותית מהמהירות לה התחייבה, בכל הקשור לאתרים המצויים על-גבי שרתים הממוקמים בחו"ל. עוד טען המבקש כי המשיבה גבתה מלקוחותיה סכומים נוספים שלא כדין בתמורה לאספקת מהירות גלישה לה התחייבה מלכתחילה, בדרך של מכירת חבילות שהמשיבה כינתה "גיימר" ו"טאג". המשיבה טענה, בין היתר, כי מהירות הגלישה שהיא מספקת היא מהירות מירבית, שהיא סטטיסטית במהותה, וכי מהירות הגלישה משתנה מעת לעת ומושפעת מגורמים שונים שאינם בשליטתה או באחריותה. נפסק - יש לאשר את בקשת ההסתלקות, להורות על מחיקת הבקשה להכרה בתובענה כייצוגית ולדחות את התובענה האישית של המבקש. במסגרת ההסדר התחייבה המשיבה, בין היתר, לכלול בהסכמי המנוי הבהרות באשר למהירות הגלישה באתרים ששרתיהם ממוקמים בחו"ל וכן ביחס לחבילות הייעודיות שנועדו לצמצום החשיפה להאטה במהירות הגלישה באתרי חו"ל. כן התחייבה המשיבה לשלוח ללקוחותיה הודעת דוא"ל הכוללת הבהרה בדבר מהירות הגלישה באתרי חו"ל ולכלול הבהרה זו באחת מהחשבוניות החודשיות. נספק למבקש גמול ושכ"ט בשיעור נמוך מזה שעליו המליצו הצדדים, בסך 10,000 ש"ח כגמול למבקש ו-40,000 שכר-טרחה לב"כ. סכומים אלו נגזרים מהתועלת המוגבלת שההליך הניב לחברי הקבוצה, המתמצה בהעלאת המודעות לבעיה האפשרית ושיפור מסוים ביידוע ציבור הלקוחות לגבי קיומה.