ת"ק 22190-09-12 איריס מזן נ' לוג טק תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, הרשם יגאל נמרודי): ביום 13.3.2013 ניתן פסק-דינו של ביהמ"ש בתיק זה, שקבע כי על הנתבעת לפצות את התובעת ב- 10,000 ש"ח, משום ששלחה הודעות פרסומת לתיבת הדוא"ל של התובעת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ביום 8.10.2013 קיבל ביהמ"ש המחוזי בת"א (השופטת עפרה צ'רניאק) בקשת רשות ערעור שהגישה הנתבעת והורה על ביטול פסק-הדין והחזרת הדיון בחזרה לביהמ"ש לתביעות קטנות, על-מנת שיכריע תחילה במחלוקת העובדתית של האם ניתנה הסכמת התובעת מראש כי יישלחו אליה הפרסומים נשוא התביעה [רע"א 11878-04-13 לוג טק תקשורת בע"מ נ' איריס מזן]. הנתבעת טענה כי התובעת נרשמה לאתר Direct RSS שהיא מפעילה ואישרה את תקנון האתר והסכימה כי יישלחו אליה דיוורים שיווקיים. התובעת טענה כי לא נרשמה לאתר וכלל לא הכירה אותו. נפסק - לא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי התובעת הסכימה לקבל דברי פרסומת, על כל הכרוך והמשתמע מכך. כאשר נגד הראיות שהציגה התובעת להליך ההרשמה לאתר, נשמעה טענת התובעת כי לא נרשמה לאתר, טענה שהנתבעת הייתה מודעת לה קודם לדיון, לא היה מנוס מלתמוך את גרסת הנתבעת בעדות של בעל מקצוע מתחום המחשבים וניהול האתר Direct RSS. עדות זו הייתה חיונית, על-מנת לספק לביהמ"ש הסברים משכנעים לפיהם התובעת, היא ולא אחר אשר עשה לכאורה שימוש פסול בשמה, נרשמה לאתר. היה על הנתבעת להעיד גורם מקצועי, שיכול היה לפרט אודות מהלך ההרשמה והאמצעים שנוקטת הנתבעת להבטיח כי תהליך הרישום לא ילווה במניפולציה מקוונת או כי העברת פרטי התיבה של התובעת אינם תולדה של סחר או "ציד" של תיבות דואר, כל זאת כדי לקדם שיגור דברי פרסומת גם לנמענים שאינם חפצים בכך. מפרסם המשגר דברי פרסומת, חייב להבטיח כי מעבר לקבלת ההסכמה, עומדים לרשותו אמצעים, טכנולוגיים ואח', להוכיח כי ניתנה הסכמה כאמור. אין מקום להעלאת טענה כי היה על ביהמ"ש להורות לאכן את כתובת ה-IP. בעוד שההרשמה הנטענת בוצעה בחודש יולי 2011, החלה הנתבעת לשגר לתובעת דברי פרסומת רק עשרה חודשים לאחר מועד זה. נתון כרונולוגי זה מהווה אף הוא אינדיקציה בדבר קיומו של ספק בעצם הרישום, המחייב ראיה נוספת והסברים משכנעים ביחס לאותנטיות הרישום הנטען. הסברים כאמור הנתבעת לא סיפקה. הנתבעת תשלם לתובעת 10,000 ש"ח בגין הפרסומים, בצירוף אגרה בסך 100 ש"ח והוצאות משפט בסך 1,000 ש"ח.