תא"מ 4252-07-11 שי מעוז-מזעקי נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום רחובות, השופטת יעל טויסטר ישראלי): התובע הוא רופא שיניים במקצועו ולקוח של הנתבעת. לטענתו, כאשר פנה אל נציגות הנתבעת בשל תקלה במכשיר הנייד שברשותו, הוא הדגיש כי כרטיס הזיכרון של המכשיר מכיל חומר רפואי יקר ערך וכי הובטח לו כי ייעשה גיבוי לכרטיס. לדבריו, כאשר קיבל את המכשיר המתוקן, נדהם לגלות כי הנתבעת לא גיבתה את המידע על הכרטיס ואף השמידה את הכרטיס הישן. התובע הסביר כי כרטיס הזיכרון הכיל מידע וחומר רפואי אודות מטופליו, ש"אבד לעולמים" לאור מחדלי הנתבעת. הנתבעת הכחישה כל אחריות לנזק הנטען. נפסק - דין התביעה להתקבל בחלקה. הנתבעת מציינת, הן בטופס הפקדת המכשיר והן בהסכם ההתקשרות, הוראות והמלצות מפורשות בעניין גיבוי מידע, לצד הפעולות הנדרשות לצורך הקטנת הסיכון לאיבוד מידע. נציגי השירות נוהגים להזהיר, להתריע ולעדכן את הלקוח בדבר מחיקת מידע ו/או איבוד מידע אפשרי עובר למסירת המכשיר לתיקון. אין לקבל את גרסת התובע הטוען כי הובטח לו כי המידע שנמצא על גבי הכרטיס יגובה טרם התיקון וכי המידע לא יימחק. אין זה סביר כי נציג שירות יבטיח ללקוח הבטחה טכנית שכלל אינה ניתנת ליישום הלכה למעשה. הסתמכות זו של התובע על דברים שלטענתו נאמרו לו לא הוכחה. תמוה כי מידע הנטען על-ידי התובע עצמו כמידע כה רגיש לא גובה באמצעים טכנולוגיים אחרים. בנסיבות העניין היה מצופה מהתובע לנקוט משנה זהירות ולדאוג לגיבוי מלא של המידע, בעיקר בעקבות הידיעה כי תקלות טכניות עלולות להתרחש ואינן בלתי סבירות. טענת התובע כי אינו "איש גאדג'טים" אינה רלבנטית למחוייבותו לשמור ולגבות מידע, בעיקר נוכח מקצועו ורגישות המידע שאוחסן בכרטיס הזיכרון לטענתו. התובע לא פעל להקטין את נזקיו וזאת חרף המלצות הנתבעת לרבות אפשרויות שימוש בשירותים מתקדמים הנמצאים באמתחתה אשר היו זמינים באותה עת והיה בידיהם למנוע את הנזק הנטען. רגישות המידע הנטען, לצד היותו של התובע רופא בכיר העושה שימוש תדיר במכשיר לצורך תיעוד רפואי של מטופליו, מעלים על נס את הצורך לגבות את המידע גם באמצעים טכנולוגיים אחרים. התובע לא עמד בנטל ההוכחה לצורך הוכחת ראשי הנזק הממשיים הנטענים על-ידו. יש לפצות את התובע בגין חלק מראש הנזק השלישי אותו תבע, הכולל נזק בלתי ממוני - עוגמת נפש, איבוד מידע אישי (תמונות של בנו) ו"השחתת זמן יקר" בשל ניהול התובענה. אין לקבל את טענות התובע בדבר אחריותה הבלעדית של הנתבעת לנזקיו. יחד עם זאת, ניכר כי בנסיבות העניין ובעקבות פערי המידע בין הצדדים למצער בסוגיות טכניות ותפעוליות של המכשיר, היה על הנתבעת לוודא בצורה מפורשת שהתובע מבין את הסיכונים הכרוכים בהשארת מכשירו במרכז השירות. הנתבעת תפצה את התובעת ב- 7,000 ש"ח + מע"מ.