ת"א 28744-09-10 ערן פולק ואח' נ' מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ ואח'

(החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט יחזקאל קינר): התובעים הודיעו כי אחד מעדיהם, המתגורר במולדובה, לא קיבל אישור יציאה מהמדינה ולפיכך לא יהיה בידו להתייצב למועד דיון ההוכחות. העדתו נתבקשה באמצעות כינוס וידאו . נפסק - נקודה המוצא לדיון היא עדיפות העדות בין כתלי ביהמ"ש, בפרט שעה שקיימת חשיבות רבה לבחינת מהימנותו של העד כפי שטוענות הנתבעות במקרה דנן. השימוש במצלמות וידאו עלול להטיל מגבלות שונות על האופן בו נערכת החקירה הנגדית ועל היכולת של ביהמ"ש להתרשם באופן מלא מהעד. השיקולים המנחים בבחינת בקשה להעדה באמצעות כינוס וידאו הם שהבקשה הוגשה בתום לב, כי העדות רלבנטית למחלוקת וכי קיימת סיבה טובה לכך שהעד אינו יכול למסור את עדותו בבית המשפט. במקרה זה, עדות העד רלבנטית למחלוקת בין הצדדים. לעניין תום הלב הנדרש, קיים קושי לקבוע זאת, שכן התובעים לא תמכו את הבקשה באסמכתאות. הסיבה העיקרית בשלה דין הבקשה להידחות היא כי הבקשה אינה מגלמת בתוכה "סיבה טובה" לכך שהעד אינו יכול למסור את עדותו בבית המשפט. הטענה לפיה אין באפשרות העד לצאת ממולדובה לא נתמכה באסמכתאות או בתצהיר. קיימת חשיבות רבה לצירוף תצהיר בתמיכה לבקשה למתן עדות של כינוס וידאו. אין לקבל את הטענה כי העד אינו בשליטת התובעים ולכן אין מקום לדרוש מהם להמציא תצהיר ואסמכתאות.