ת"א 20990-04-12 ארז איזן נ' פבלו רוזנברג

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, השופטת ריבה ניב): התובע, צלם במקצועו, צילם את הנתבע במהלך הופעה בחיפה. בתום ההופעה, סיכם התובע עם אמרגנו של הנתבע כי הנתבע יהיה רשאי להשתמש בצילומים ובלבד שיינתן קרדיט לתובע (על התמונות שהועברו הופיע הלוגו ומספר הטלפון של התובע). התובע טען כי שנים לאחר מכן גילה באתר הבית של הנתבע תמונות שצילם, בהן הושמט הקרדיט. עוד טען התובע כי הנתבע העביר את הצילומים הנ"ל גם לאתרים אחרים, לצורך שימוש מסחרי, תוך הפרת זכויות היוצרים שלו. הנתבע טען כי אתר הבית שלו, הכולל תמונות רבות, נבנה על-ידי איש מקצוע, מבלי שהנתבע היה מודע להפרות הנטענות. עוד טען כי אין הוא או אמרגנו אחראים להעברת הצילומים לאתרים הנוספים או לפרסומם שם. נפסק - הואיל ומועד ההפרה אינו ידוע ומועד גילויה בשנת 2011, אימץ ביהמ"ש את הוראות חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, על-אף כי הצילומים נערכו בשנת 2005. אחיו של הנתבע, שהעיד מטעמו, הודה באי-מתן הקרדיט לתובע ובהפרת זכותו המוסרית. מאידך, סירב לקחת אחריות להפצת הצילומים לאתרים אחרים ולגרסתו אלו העתיקו את צילומי התובע ללא הקרדיט, מאתר הנתבע, בכוחות עצמם. טענה זו נסתרה על-ידי התובע לפחות ביחס לשני אתרים ("מפה" ו"טיקט נט"). הנתבע הפר את זכותו המוסרית של התובע בצילומיו. יש לדחות את הטענה כי הופרה גם זכותו הכלכלית של התובע בצילומים. משהודה התובע כי העניק את הרישיון לשימוש בצילומיו ללא תמורה - ויתר על זכותו הכלכלית ונשמט הבסיס לטענה זו. באשר למספר ההפרות, טען התובע כי מסר לאמרגנו של הנתבע 5 צילומים. הנתבע טען כי יש לראות את המקרה כמסכת אחת של מעשים. בעניין זה הגנת הנתבע לוקה בחסר ולא הובהרה השאלה האם הצילומים "נשתלו" באתר הנתבע בעת ובעונה אחת. בהעדר ראיה פוזיטיבית להכללת הצילומים באתר כמקשה אחת, יש לקבל את טענת התובע להיות כל צילום ללא קרדיט כהפרה נפרדת. התובע אף ייחס לנתבע "הפרה תורמת" ביחס לפרסום צילומיו באתרים שונים, בכל עת ששלח את הצילומים לאתרים נוספים מבלי ליידע אותם בדבר ההפרה. באשר להוכחת היסודות לקיומה של דוקטרינת ההפרה התורמת - האתרים אכן פרסמו את צילומי התובע ללא מתן קרדיט והצילומים הועברו אליהם על-ידי הנתבע או מי מטעמו. ביחס ליסוד הנוסף, הרי משהעביר מי מטעמו של הנתבע את הצילומים לאתרים האחרים, על-מנת שיעשו בהם שימוש, הוא היה מודע גם להפרה העתידית שתתבצע על-ידם. בעדויות הוכחה העברת הצילומים ללא קרדיט לשני אתרים ויש לקבוע כי הנתבע תרם לשתי ההפרות הללו. הפיצוי - בגין 5 הצילומים ששולבו כפסיפס באתר הנתבע ונמצאו בו שנים רבות ללא מתן קרדיט, נפסק סכום של 8,000 ש"ח לכל הפרה. בגין תרומת הנתבע להפרת זכותו המוסרית של התובע באתרים האחרים, ישלם הנתבע 5,000 ש"ח עבור כל אחת משתי ההפרות. סה"כ ישלם הנתבע לתובע 50,000 ש"ח וישא בהוצאות בסך 7,000 ש"ח.