ת"א 3735-03-12 אילן פיבקו נ' הלה הנדסה בניה ויזום (1998) בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט גדעון גינת): תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכליות אותן העביר התובע לנתבעת, כחלק מהזמנת שירותיו לעניין פרויקט נדל"ן ייחודי שבוטל (יישוב אקולוגי למרגלות הגלבוע, המכונה "נורית"). התובע טען כי הנתבעת מקדמת מכירת בתים פרטיים ביישוב, תוך שימוש בתוכניותיו ובאמצעות פרסומן באתר האינטרנט שהוקם לצורך הפרויקט. התובע טען כי לא קיבל תשלום עבור שירותיו וכי הפרסום נעשה ללא ידיעתו ותוך הפרת זכויות היוצרים שלו. הנתבעת הסירה את התוכניות האמורות מהאתר בעקבות הגשת התובענה. נפסק - התוכניות אותן הכין התובע מהוות "יצירה אומנותית" כהגדרתה בחוק זכות יוצרים. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לזהות בעלי הזכויות בתוכניות, בהסתמך על פרשנותם להסכם ביניהם. מן ההסכם בין הצדדים עולה באופן ברור כי התובע הוא הבעלים של זכויות היוצרים בתוכניות. לצד זאת, קובע ההסכם מפורשות כי לנתבעת ניתן רישיון שימוש מוגבל בתוכניות. שימוש הנתבעת בתוכניות התובע נעשה על דרך פרסומן באתר הפרויקט "נורית" ולצורך שיווקם של הבתים בו, בשונה מהתוכנית המקורית - לבניה עצמאית ולא מרוכזת, לאחר שלא ניתן אישור הרשויות לבניה המרוכזת. משלא נקבעה בהסכם כל מגבלה לפיה השימוש הפרסומי בתוכניות יכול שייעשה אך ורק למטרת הפרויקט המקורית, אין כל מניעה כי הנתבעת תעשה בהן את השימוש כאמור והוא אינו חורג מגבולות הרישיון שניתן לה בהסכם. שונה היה הדבר לו הנתבעת הייתה מבקשת לעשות שימוש בתוכניות אלה לצרכי פרויקטים אחרים למשל. נקבע בנוסף כי הנתבעת תשלם לתובע הפרשי שכר בסך 127,200 ש"ח וכן שכ"ט עו"ד בסך 12,000 ש"ח.