בג"ץ 6845/13 גיא אופיר, עו"ד נ' שר האוצר ואח'

(פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים דנציגר, פוגלמן ועמית): עניין העתירה בטענת העותר כי לא מבוצעות פעולות גבייה של תשלומי מע"מ, מתאגידים רב לאומיים הנותנים שירותים ומוכרים סחורות לישראלים, כגון המשיבות 3-5 (Google ו- Facebook). העותר טוען כי תאגידים כאמור מקיימים בישראל פעילות עסקית ענפה, הכוללת התקשרות בעברית עם מקבלי השירות שהם תושבי ישראל, אך אינם נדרשים לשלם מע"מ באופן היוצר להם יתרון בלתי הוגן כלפי תאגידים ישראליים המתחרים בהם. המשיבים 1-2 טענו, בין היתר, כי ככל המדובר בפעילות של תאגידים בינלאומיים המבוצעת דרך האינטרנט, החלת הוראות חוק מס ערך מוסף מורכבת יותר, בוודאי ככל שמדובר ב"מקום העסקה" ו"רישום העוסק". נפסק - דין העתירה להידחות על סף בהיותה מוקדמת. אכן, אופן יישומו של חוק מס ערך מוסף על תאגידים רב לאומיים, ככל שמדובר בעסקאות או בפעילות המבוצעות דרך רשת האינטרנט, עלול לעורר שאלות מורכבות שעשויה להיות להן השלכה רחבה. מתשובת המדינה עולה כי הגורמים האמונים על אכיפת החוק עמלים על גיבוש חוזר מקצועי בנושא זה, שיפורסם בתקופה הקרובה. חוזר זה נועד להסדיר את העניין ועשוי ליתן מענה לטענות המועלות בעתירה. יש להותיר למשיבים 1-2 פרק זמן סביר לגיבוש עמדתם בסוגיה רבת פנים זו ועל כן אין להידרשות לטענות המועלות בעתירה בעת הזו. העתירה נדחתה על הסף.