ת"א 32823-08-12 רויטל סיבוני נ' ישר-אובוז נכסים ואחזקות בע"מ

(פסק-דין, שלום ת"א, השופטת רחל ערקובי): תביעה לתשלום פיצוי כספי בשל נזקים שנגרמו לתובעת, לטענתה, לאור הפרת הסכם התקשרות לבניית 3 אתרי אינטרנט על-ידי הנתבעת. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות לבניית 3 אתרים: אתר תיירות, אתר שידוכים ואתר ייעוץ רוחני. בתמורה להתחייבויות הנתבעת, שילמה לה התובעת סך של 33,400 ש"ח. התובעת טענה, בין היתר, כי מבין 3 האתרים, שניים עלו לאוויר וכללו תקלות רבות וכי אתר הייעוץ כלל לא עלה לאוויר. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובעת גרמה לנזק ראייתי עת השתהתה בהגשת התביעה וכי סיפקה בצורה מלאה ותקינה את האתרים. נפסק - לאור המסמכים הרבים שהומצאו והעדות הפרטנית הנוגעת למהות המחלוקות, לא נגרם לנתבעת נזק ראייתי ולא נמנעה ממנה האפשרות להביא ראיות, אלא שהנתבעת בחרה איזה עדים ומסמכים להביא ואיזה לא. אין מחלוקת באשר להתחייבות הנתבעת להקמת 3 אתרים ואין מחלוקת כי 2 מהאתרים עלו לאוויר. יש לדחות את טענת הנתבעת כי בנתה את אתר הייעוץ הרוחני וכי אתר זה לא הושלם משום שהתובעת לא העבירה לה טקסטים שברצונה להטמיע באתר. הואיל והנתבעת אישרה כי התחייבה להקים את אתר הייעוץ הרוחני והואיל ואישרה כי האתר לא עלה לאוויר, הרי מוטל על הנתבעת הנטל המשני להראות מדוע אתר זה לא עלה לאוויר והנתבעת לא עמדה בנטל זה. יש לקבל את גרסת התובעת כי אתר הייעוץ הרוחני לא עלה לאוויר וכי הנתבעת הפרה בכך את ההסכם עמה ויש לדחות את גרסת הנתבעת, שלא הוכחה, כי האתר לא עלה בעקבות מחדליה של התובעת. באשר למחלוקת אודות תקינות האתרים שעלו לאוויר (אתר השידוכים ואתר התיירות), הרי שהתובעת הרימה את הנטל להוכיח כי אתר השידוכים לא היה תקין ולא היה ניתן לשימוש, כי הממשקים בו לא עבדו, באופן שאיין למעשה את האפשרות של לקוח להירשם לאתר. התובעת לא הצליחה להרים את הנטל ביחס לאתר התיירות. הואיל והנתבעת הפרה את התחייבויותיה ביחס לשניים מתוך שלושת האתרים, קמה לתובעת הזכות לבטל את ההסכם ולעתור להשבה (2 אתרים - 22,000 ש"ח). בנוסף, ניתן לקבוע על דרך האמדנה את גובה הוצאותיה של התובעת בסכום של 15,000 ש"ח וזאת על הצד הנמוך, לאור היעדר קבלות וחשבוניות. התובעת אינה יכולה לתבוע את ההוצאות שהוציאה בעבור קיומו של ההסכם (פיצויי הסתמכות) ובנוסף את מניעת הרווחים (פיצויי קיום). התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח את שיעור מניעת הרווחים.