צ"א 51707-10-13 משטרת ישראל - תחנת כרמיאל נ' רומן טרוין

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום עכו, השופטת שושנה פיינסוד-כהן): שני תיקי החזרת תפוסים שהדיון בהם אוחד. אירועי התפיסה אירעו בחודשים יולי ואוקטובר 2013 ובשניהם נתפסו חפצים שונים וביניהם מחשבים, בחשד כי שימשו לצורך ניהול משחקים אסורים והימורים. נפסק - קיים למעלה מיסוד סביר לחשד כי המחשבים שימשו לניהול משחקי הימורים. המחשבים נבדקו על-ידי חוקר מחשבים ולא נמצאו בהם תוכנות הימורים. החוקר הסביר זאת בשיטת עבודה בה התוכנות מוסתרות במחשבים מוסלקים אחרים. לא ניתן להתעלם כי מערכת ההפעלה הקיימת במקום אינה תומכת בגלישה חופשית באינטרנט ולפיכך אינה מתאימה לעסק בו אנשים משלמים עבור שימוש באינטרנט. הדבר תואם עסק להימורים ולא את העסק עליו הצהירו מפעילי המקום. קיים כאמור יסוד סביר ומבוסס לחשד, עם זאת התפוסים אינם נדרשים עוד לצורך המשך החקירה. באשר לתפיסת המחשבים לצורך חילוטם, חלקם תפוסים 5 ו-8 חודשים ועד כה לא הוגש כתב אישום או בקשה לחילוטם. הגם שקיים יסוד סביר לחשד ועוצמתו אינה מבוטלת, לא די בכך כדי לשלול את זכות הקניין לתקופה שאינה מוגבלת ואין כל צפי מתי היא עתידה להסתיים. יש להורות על השבת התפוסים לידי המבקש, בכפוף לכך ש: (1) המשטרה רשאית לסמן את המחשבים בסימון קבוע, על-מנת שניתן יהיה לזהותם בבוא העת; (2) אסור יהיה לעשות כל דיספוזיציה במחשבים; (3) נאסר לבצע במחשבים כל עבירת הימורים אסורים.