החלטת ועדת האתיקה של השופטים - א/19/14

(החלטה, ועדת האתיקה של השופטים): האם יש מניעה לשופט להירשם לאתרי היכרות פרטיים באינטרנט? נפסק - ככל שמדובר באתר למטרה של היכרות של בני זוג לחיים, אין מניעה לכך, ובלבד שהשופט ימנע מלציין את תפקידו כשופט (רשאי לציין כי הוא משפטן). כמו בכל התבטאות פומבית, על השופט לדאוג כי הנוסח והתמונה יהלמו את מעמדו כשופט [ההחלטה באדיבות המאגר המשפטי "נבו"].