ת"א 5699-11-10 עופר מנירב, רו"ח נ' אייל ויובל ארד תקשורת (1996) בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט פרופ' עופר גרוסקופף): תביעת לשון הרע שעניינה בגבולות המותר והאסור ב"קמפיין בחירות נגטיבי". עניין התביעה בשני מיילים שהופצו לחברי לשכת רואי החשבון במהלך מערכת בחירות סוערת לנשיאות הלשכה שהתקיימה בשנת 2009. אותם מיילים כוונו נגד התובע, שהיה אחד המועמדים באותה התמודדות והם הופצו מטעם המתחרה האחר באותן בחירות, רו"ח יגאל גוזמן ז"ל. לאור פטירתו של גוזמן, מיקד התובע את תביעתו כלפי מי שראה כמעגל אשר ייעץ וסייע למר גוזמן ז"ל. נפסק - קשה לחלוק על כך שהאמור בשני המיילים נכנס לגדר "לשון הרע", כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע וכי משלוח המיילים לאלפי נמענים מהווה "פרסום", כהגדרת המונח בסעיף 2 לחוק. מאחר שקשה לחלוק כי ככל שהאמור במיילים הוא אמת, היה עניין ציבורי במידע בנסיבות בהן הופץ, מצטמצמת המחלוקת לשאלה האם האמור במיילים חוסה תחת הגנת "אמת בפרסום", דהיינו האם מדובר בפרסום אמת, ולמצער, בפרסום שאי הדיוק בו נוגע ל"פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש". לגבי המייל הראשון, עומדת לגביו לנתבעים הגנת "אמת בפרסום". השגותיו של התובע ביחס לאמור במייל מתייחסות לפרשנות לא נכונה שניתנה לשיטתו לעובדות שאינן שנויות במחלוקת. ואולם, המסקנות הובאו במייל בעקבות עובדות נכונות שהוצגו לקורא. ממילא יכול הסביר להתרשם מהעובדות ולגבש בעצמו עמדה ביחס למסקנות הללו. לפיכך, פרסום המייל הראשון חוסה תחת הגנת "אמת בפרסום". שונים הדברים ביחס למייל השני, בו שלובות שתי עובדות שגויות מרכזיות. בעוד אין עילת תביעה בגין פרסום המייל הראשון, יש, לכאורה, עילת תביעה לפי החוק בגין פרסום המייל השני. יש לקבוע מי מבין הנתבעים נושא באחריות לעוולה זו. ביהמ"ש קבע כי מבין הנתבעים, יש לראות ביועציו האסטרטגיים של רו"ח גוזמן ז"ל (הנתבעים 1-3, 5) כגורמים הנושאים באחריות למשלוח המייל השני ואת יועץ התקשורת (הנתבעים 8-9) כגורם הנושא באחריות בגין הבאתו של מייל זה לפרסום במסגרת כתבה בכלכליסט. בגין פרסום המייל השני יישאו היועצים האסטרטגיים בחבות בסכום כולל של 50,000 ש"ח ובגין פרסום הכתבה בכלכליסט יישאו היועצים האסטרטגיים ויועץ התקשורת בסכום כולל של 30,000 ש"ח. נתבעים אלו לא חוייבו בהוצאות התובע. התובע חויב בתשלום הוצאות בסך 40,000 ש"ח ביחס לנתבעים 7 ו-10, שהתביעה נגדם נדחתה במלואה.