ת"צ 50996-06-11 איל גולדנברג נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר): בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה תשלום קבוע שגובה המשיבה (בזק) עבור שירות "לייטנט", המאפשר חיוג למספרי גישה של ספקיות אינטרנט בתעריף מוזל. השירות רלבנטי לגלישה באינטרנט האנלוגי. השירות נשוא הבקשה מאפשר גלישה אנלוגית מוזלת תמורת תשלום חודשי קבוע. טענתו העיקרית של המבקש היא שבזק גובה תשלום עבור השירות למרות שאינטרנט אנלוגי אינו קיים עוד בישראל (מזה כחמש שנים). מאידך, טענה בזק כי בקשת האישור מבוססת על הנחה עובדתית שגויה כי השירות אינו קיים ואינו ניתן בפועל על-ידי בזק למנויים. לשיטתה, אינטרנט אנלוגי קיים ויש מנויים שעושים שימוש בשירות. נפסק - ידיעותיו העובדתיות של המבקש, שלא קיבלו גיבוי בחוו"ד מומחה, אינן יכולות גבור על עדויותיהם המקצועיות של עדי המשיבה. לפיכך, נקודת המוצא היא כי הוכח קיומו של אינטרנט אנלוגי בישראל ולמעשה גם המבקש עצמו הכיר בכך בסיכומיו. טענותיו הנוספות של המבקש, ביחס לשאלה האם בזק חייבת להודיע למנוייה כי שירות שהיא מספקת וגובה עבורו תשלום הפך לא רלבנטי לרוב המנויים, מהווה הרחבת חזית אסורה ולפיכך נדחית. בחשבוניות החודשיות שבזק שולחת, היא לא הסתירה את החיוב או את סיבת החיוב. הבקשה נדחתה.