תא"מ 49848-09-11 שלום דוד נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

(פסק-דין, שלום כפר-סבא, השופט אלדד נבו): תביעה ותביעה שכנגד שעניינה בהסכם לאספקת ציוד ושירותי תקשורת סלולרית וקווית. התובע טען כי תנאי ההתקשרות שהובטחו לו לא סופקו בפועל. הנתבעת טענה כי התובע הפר את חוזה ההתקשרות עת ביטל אותו באופן חד צדדי. נפסק - התובע לא הצליח להוכיח כי תנאי ההתקשרות שהובטחו לו על-ידי הסוכן מטעם הנתבעת הם כפי שנטענו על-ידו. תביעתו נדחתה. באשר לתביעה שכנגד: דרך ההטמעה האוטומטית של חתימת התובע על פני הסכם בן 51 עמודים, אשר לא הוצג לו ולא ניתנה לו כל הזדמנות לעיין בו, לא לפני ולא לאחר חתימתו על צג המחשב, בצירוף העובדה שתנאי התוכנית לא הוסברו לו כראוי - שוללת את תוקף חתימת התובע על ההסכם. הנתבעת לא יכולה לתבוע כספים על פי הסכם בכתב אשר לא הוצג לתובע ותוכנו לא הוסבר לו כראוי וחתימתו "הושתלה" בו על-ידי מחשבי הנתבעת עצמה. התביעה שכנגד נדחתה.