ת"צ 42418-01-12 אליקים בשן נ' וואליה טרנספורטיישן ישראל בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת צילה צפת): בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. עניין התובענה בהודעה קולית מוקלטת שלפי הנטען נשלחה על-ידי המשיבה 2, עבור המשיבה 1, למכשיר הטלפון הקווי של המבקש. ההודעה, שנשלחה לתושבי העיר בני-ברק ולשכונות מסוימות בי-ם, עסקה בהפעלת קו אוטובוס חדש בין בני-ברק לי-ם. המבקש טען כי ההודעה מהווה "דבר פרסומת", כמשמעותו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכי משלוח ההודעה מהווה הפרה של החוק. המשיבות טענו, בין היתר, כי ההודעה אינה "דבר פרסומת" כמשמעה בחוק, זאת לפי לשונו ותכליתו של החוק, כמו גם שיקולים חברתיים וכלכליים. לטענתן, מדובר בהודעה אינפורמטיבית. נפסק - טרם שנידונה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, הושג בין הצדדים הסכם פשרה, שעיקריו: (א) הבקשה והתביעה יתוקנו, כך שהמשיבה והנתבעת 1 תהיה חברת קונקס תחבורה ישראל בע"מ (חברה המוחזקת חלקית על-ידי המשיבה והנתבעת 1 כיום); (2) המשיבות תתרומנה תרומה בסך 140,000 ש"ח לעמותת זק"א - איתור, חילוץ והצלה (ע"ר). יש לאשר את הסדר הפשרה ולתת לו תוקף של פס"ד. חברי הקבוצה הם כל מי שקיבל את ההודעה. יש בהסדר כדי לענות על מטרות החוק והוא משקלל את הסיכונים והסיכויים בהם נושאים הצדדים בניהול ההליך ובנסיבות העניין ההסדר הוא סביר והוגן. נראה כי סיכויי התביעה ברמה העקרונית היו סבירים. מדובר בתובענה ראויה שנועדה לאכוף את הוראות הדין בדבר שיגור פרסומות באמצעות מיתקן בזק, כאמור בחוק הספאם. הסדר הפשרה קבע סכומים גבוהים כגמול לתובע הייצוגי (15,000 ש"ח) ושכ"ט לב"כ (70,000 ש"ח) וזאת ביחס למאמץ שהושקע מחד ולתוצאה הסופית מאידך. אושר גמול בסך 7,500 ש"ח ושכ"ט בסך 50,000 ש"ח.