ת"ק 33043-07-13 גיא לופו נ' קבוצת קידום בע"מ

(פסק-דין, תביעות קטנות ב"ש, השופטת מיכל וולפסון): תביעה לביטול עסקה והשבת התשלום ששולם, מחמת ליקויים במוצר שסופק. בין הצדדים נכרת חוזה ללימודי אנגלית בבית הספר "וול סטריט". הלימודים משלבים לימוד פרטני באמצעות מחשב, כולל תמיכת מורה וכן לימודים פרונטליים בכיתת לימוד. התובע טען כי מחמת שורת תקלות בתוכנה המאפשרת את הלימוד, הוא נאלץ להקדיש זמן רב מול התמיכה הטכנית במקום ללמוד. התובע למד 7 חודשים מתוך 9 לפי החוזה ועתירתו היא להשבת התשלום. נפסק - אין מחלוקת כי כאשר התובע נרשם ללימודים, המחשב האישי שלו עמד בדרישות המינימום הטכניות הנדרשות. התובע התקשר עם הנתבעת ביחס ללימודים בשיטה הכוללת לימוד מרחוק. שיטה זו תלויה בתוכנה ובהתאמתה לתוכנות במחשבים הביתיים. הנתבעת אינה יכולה לצפות כי תלמידיה, שהם צרכניה, ישאו את תוצאות התקלות. הצעת תוספת זמן להתקשרות אינה מהווה מענה מספק. הארכת הלימודים וההתעסקות בתקשורת עם נציגי שירות גוזלת זמן של התלמיד, וזה תנאי שאינו כלול בחוזה. התובע רשאי בנסיבות אלה להפסיק את הלימודים ולא לשלם מעבר לחודשים שלמד בפועל. התובע זכאי להשבת הסכום היחסי עבור 2 חודשי לימוד (1,660 ש"ח) וכן לפיצוי עבור עוגמת נפש בסך 1,000 ש"ח, לנוכח התקלה והיעדר מענה הולם מצד הנתבעת.