ת"א 2037-12-10 Google Inc נ' אטיין

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום י-ם, השופטת אביב מלכה): בקשה לסילוק תביעה על הסף. עניין התביעה בטענת התובע כי תמונה שלו פורסמה באתר שהנתבעת (גוגל) מספקת לו את תשתית שירותי המרשתת. לטענתו, פירסום התמונה מהווה פגיעה בפרטיותו ולשון הרע. הנתבעת טענה, בין היתר, כי לא ניתן לזהות את התובע בתמונה שפורסמה ולכן אין בסיס לתביעה. נפסק - עיון בתמונה מעלה כי יש בסיס לטענת הנתבעת כי תווי פניו של התובע אינם מופיעים בה ולפיכך לא ניתן לזהותו. אולם, אין בכך די כדי לדחות את התביעה על הסף, אלא שיש בכך כדי להטיל על התובע נטל כבד יותר להוכיח כי למרות שלא ניתן לזהות את פניו, ניתן לזהותו באופן המבסס את תביעתו. התביעה עצמה אינה מגלה כל עילת תביעה לתקופה שבה פורסמה התמונה ועד לשלב בו ביקש התובע להסירה. יש למחוק את עילות התביעה הנוגעות לפרסום התמונה עד למועד פניית התובע להסרה. לגבי התקופה שלאחר מכן, הבקשה נדחית. החל מהמועד בו ביקש התובע את סילוק התמונה, נוצרה לתובע עילת תביעה מעצם העובדה שהוא ביקש להסיר את התמונה ובקשתו לא נענתה. לעניין תקופה זו, ראוי לתת לתובע את יומו, כדי לשכנע כי הוא אכן זכאי לפיצוי בשל העובדה שלא הוסרה התמונה מן האתר מי שביקש זאת ובשל הנזק שנגרם לו, ככל ונגרם לו, כתוצאה מכך שהתמונה לא הוסרה.