הפ"ב 24819-11-13 דרך ארץ (יזראל וואי) שירותי תיירות חינוכית בע"מ נ' דותן טמיר

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופטת יהודית שבח): המבקשת עתרה לצו מניעה שיאסור על המשיב "ביצוע כל פעולה אשר יש בה כדי להתחרות בעסקי המבקשת בכל דרך שהיא ובכלל זאת להימנע מלעשות שימוש בשמות תחום של השותפות ובתכנים המצויים בשרתי הפרויקט, וכן להימנע מעשיית שימוש בעמוד פייסבוק Big Idea". נפסק - המשיב הוא שהגה את רעיון המחנות הטכנולוגיים בישראל והוא היזם והמוח מאחורי הרעיון והמוצג eCamp. המשיב קיים במשך כשלוש שנים, בשותפות עם הבעלים הקודם של אורנים, את הפרויקט המשותף. הבקיעים בפעילות המשותפת החלו עם מכירתה של חברת אורנים לידי המבקשת. יש להיזהר מהכרעות לגופו של עניין בבקשה לסעדים זמניים, אך ספק אם פרשנותה של המבקשת להסכם, הגורסת כי הוא אוסר על המשיב לדרוש אי-פעם את פירוק השותפות, היא הפרשנות הנכונה. קשה להלום פרשנות לפיה המשיב יהא כבול למבקשת לנצח, גם אם זו תצר את צעדיו ותתעלם ממעמדו כשותף לכל דבר. מדובר בסכסוך כספי הטעון בירור, אך עדיין אין הצדקה ליטול מהמשיב את מטה לחמו ולאסור עליו את הפעילות שהינה בתחום מומחיותו. משהובהר במהלך הדיון כי המשיב הקים חברה חדשה ובהגינותו הסכים לכך כי הגם שהגה את השם eCamp, אין לו התנגדות שהמבקשת תעשה בו שימוש בלעדי, ניתן להיעתר למקצת הסעדים המבוקשים. ניתנים סעדים זמניים כדלקמן: נאסר על המשיב לעשות שימוש כלשהו בשרתי הפרויקט ובתכנים שבו; נאסר על המשיב לעשות שימוש ברשימת הלקוחות והספקים של הפרויקט; רק המבקשת תהא זכאית להכתיר את מפעל הקיטנות הטכנולוגיות בשם eCamp. נדחית הבקשה לאסור על המשיב את השימוש בשם Big Idea.