רע"א 7477/13 גלריית עדן בע"מ ואח' נ' דגנית בלכנר פלד

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופט יורם דנציגר): בקשת רשות ערעור על החלטת השופטת ד"ר דפנה אבניאלי מביהמ"ש המחוזי בת"א [ת"א 17109-08-13 דגנית בלכנר פלד נ' גלריית עדן בע"מ ואח'], מיום 16.10.2013, במסגרתה התקבלה בקשת המשיבה למתן צו מניעה האוסר על המבקשות לעשות שימוש בשמות מתחם הנושאים את שמה. המשיבה היא אמנית, שהייתה מיוצגת עלי-ידי גלריית עדן (המבקשת 1, המופעלת על-ידי המבקשת 2) בהתאם להסכם בין הצדדים. בהסכם נקבע גם כי הגלריה תפעיל אתר, באמצעותו תשווק יצירות של המשיבה, תחת שמות מתחם הנושאים את שמה. בחודש יוני 2013 שלחה המשיבה לגלריה הודעה על ביטול ההסכם ובסמוך לכך הפסיקה הגלרייה לשלם למשיבה תשלומים חודשיים והסירה את שמה מאתר הגלריה, כאמנית המיוצגת על-ידה. החל ממשלוח הודעת הביטול, המשיבה אינה מעורבת עוד בהפעלת האתרים. ביהמ"ש המחוזי קבע, בין היתר, ביחס למאזן הנוחות, כי המשיבה הקימה בינתיים אתר אחר והיא מוכרת בו את עבודותיה באמצעות גלריה אחרת וכי מנגד המבקשת 1 מכרה ועודנה מוכרת יצירות של המשיבה. ביהמ"ש הדגיש כי הגלריה הסירה את שם המשיבה מאתר האינטרנט שלה ואינה מציגה עצמה עוד כמי שמוכרת את יצירותיה, לכן לא ניתן לקבל את טענתה לפיה הפסקת השימוש באתרים תפגע בה בצורה כלשהי. מכאן בקשת רשות הערעור. נפסק - יש לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות לערער והוגש ערעור לפי רשות זו. במקרה דנא, על-אף שהסעד הזמני שניתן הוכתר כצו מניעה זמני, הרי למעשה מדובר בצו המשנה את המצב הקיים שכן הוא מורה לגלריה לחדול מהפעלת האתרים, לכאורה ועד שלא יקבע אחרת, כדין. במצב זה חלה ההלכה לפיה צו עשה זמני המשנה את המצב הקיים יינתן רק במקרים חריגים.

בניגוד לטענת המשיבה, משמעות אי-הענקת צו המניעה הזמני אינה כפייה של המשך ההתקשרות בין הצדדים, שכן אין מדובר ב"אכיפת" המשך ההתקשרות כולה, כי אם שמירה על זכות מסוימת של המבקשות מכוח ההסכם. סעד זמני מסוג צו מניעה יינתן לפי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, הקובעות גם כי בתצהיר שיצורף לבקשה יפרט המבקש את כל העובדות הנוגעות לבקשה. מעיון בבקשה לצו מניעה זמני שהגישה המשיבה ובתצהיר הנלווה לו, עולה שהבקשה נסמכת בעיקר על עילות תביעה מתחום הקניין הרוחני והעוולות המסחריות ובעיקר כי הגלריה עושה שימוש באתרים המבוססים על שם המשיבה, ללא הסכמתה. היה על המשיבה לתמוך את הבקשה בתצהיר המפרט את העובדות המקימות את הפרת ההסכם, כדי להראות כי המבקשות ממשיכות להפעיל את האתרים, לכאורה שלא כדין בהתאם לעילות תביעתה. דא עקא, שבתצהירה לא מפרטת המשיבה את העובדות המקימות את הפרת ההסכם, מלבד תיאור של תחושותיה הקשות בעקבות התנהלות הגלריה מולה במסגרת ההסכם. המשיבה לא פירטה בתצהירה אודות הנזק שנגרם לה או עשוי להיגרם לה בשל המשך הפעלת האתרים על-ידי הגלריה. הלכה למעשה, בקשת המשיבה לצו מניעה זמני לא נתמכה בתצהיר. התוצאה של מסקנה זו היא כי לא ניתן היה להעניק למשיבה את הסעד הזמני אותו ביקשה. הערעור מתקבל. צו המניעה הזמני מבוטל, בכפוף לכך שהמבקשות תמנענה מלהציג באתרים מצג לפיו ניתן לפנות דרכם למשיבה בדוא"ל ובכפוף לכך שהמבקשות לא תצגנה את דמותה של המשיבה באתרים.