תא"מ 3570-07-10 קורנגה בע"מ נ' צבי תשלובת תעשיות דפוס בע"מ

(פסק-דין, שלום ראשל"צ, הרשמת רבקה ארד): התובעת הגישה לביצוע 5 שיקים משוכים מחשבון הנתבעת לפקודתה. הנתבעת הגישה התנגדות לביצוע השטרות וקיבלה רשות להתגונן. בין התובעת, חברה שעיסוקה במתן שירותים בתחום האינטרנט, לבין הנתבעת, חברה שעיסוקה בתחום הדפוס, נקשר הסכם לפיו התובעת תבנה את אתר הנתבעת ותקדם אותו. הצדדים חלוקים באשר לזהות ההסכם שנחתם בין הצדדים והאם התובעת הפרה את ההסכם וכפועל יוצא הנתבעת ביטלה את ההסכם כדין. נפסק - עלה בידי התובעת להוכיח את תביעתה באופן חלקי. מכלול הראיות מצביע כי ההסכם שצרפה התובעת לתצהיריה הוא ההסכם המחייב בין הצדדים. יש לקבל את עמדת התובעת כי ההסכם הינו לשנתיים. יש לבחון האם ביטול ההסכם על-ידי הנתבעת, לאחר שנה וחודש, נעשה כדין. מהחקירות עולה כי האתר עוצב על-ידי צד שלישי ונדרשה פעולת המרה מפלאש ל-html. אולם, טענת הנתבעת כי מדובר בפעולה פשוטה שכל סטודנט יכול לבצע לא הוכחה ואף אינה רלבנטית. ההסכם מדבר בעד עצמו, כולל הקמה וקידום וסביר להניח כי הפעולות הנדרשות בנסיבות העניין, לרבות ביצוע פעולת ההמרה, תומחרו בהתאם ואין מחלוקת כי המחיר היה מוסכם. לכן, יש לקבל את גרסת התובעת כי ההתקשרות בין הצדדים כללה הקמת אתר אינטרנט וקידומו. טענה נוספת של הנתבעת היא כי התובעת הפרה את ההסכם ולא פעלה לקידום האתר כפי שהתחייבה, כאשר לא קידמה מילות מפתח כמוסכם.

לפי ההסכם, התובעת התחייבה לקדם 20-25 מילות מפתח עיקריות שיגובשו לאחר חקר עם הלקוח. הנתבעת טענה כי המילים "בית דפוס" ו"כריכיה", הן הרלבנטיות ביותר לתחום עיסוקה והן לא קודמו על-ידי התובעת. כפי שעולה מעדויות הצדדים, בשל רצון הנתבעת להגיע לקהל יעד ספציפי - קהל מסחרי ולא פרטי - קידום המילים "בית דפוס" ו"כריכיה", שהן מילים כלליות מאוד, לא היה מביא לתוצאות המצופות. דווקא מילים כמו אלו שקודמו פונות לקהל היעד הספציפי עליו הוחלט. ההיגיון אומר כי מקום בו חברה מסחרית תבקש לחפש באינטרנט בית דפוס לצורך ביצוע עבודה, הקלדת המילה "בית דפוס" במנוע החיפוש תוביל לאין ספור תוצאות כלליות ולא רלבנטיות. לפיכך, גם המשתמש יקליד מילת חיפוש ספציפית וממוקדת יותר בהתאם לצרכיו על-מנת להגיע לבית הדפוס הרלבנטי הנותן לצרכיו מענה. טענת הנתבעת על העדר פניות והגדלת היקף ההכנסות נטענה בעלמא ולא הוכחה. אין בהסכם כל התחייבות מסוג זה מטעם התובעת. התחייבות התובעת היא לקדם את מילות המפתח הרלבנטיות, על-מנת שגולש המקליד מילה ממילות המפתח במנוע החיפוש ייחשף להפנייה לאתר הנתבעת ובמיקום הכי גבוה האפשרי. אולם, ההחלטה האם להיכנס לאתר הנתבעת דרך ההפנייה נתונה לגולש ולתובעת אין כל יכולת להשפיע על כך. גם אם הגולש נכנס לאתר הנתבעת, אין לתובעת כל שליטה או השפעה על בחירת הגולש אם ליצור קשר עם התובעת ולהתקשר עימה בעסקה. התובעת עמדה בהתחייבותה לפי ההסכם והנתבעת לא הוכיחה כי התובעת הפרה את ההסכם. משכך, הנתבעת ביטלה את ההסכם שלא כדין. על הנתבעת לשלם לתובעת סך של 7,623 ש"ח וכן הוצאות בסך 1,500 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך 2,500 ש"ח.