ת"א 25070-08-13 תהל מהנדסים יועצים בע"מ נ' ניר אפרים בקר

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חיפה, הרשמת גילה ספרא-ברנע): בקשה להעברת הדיון מחמת חוסר סמכות מקומית. המשיב טען כי מקום יצירת ההתחייבות ומקום המעשה או המחדל נשוא התביעה התבצעו באמצעות דוא"ל, משכך יש סמכות מקומית לכל בית משפט. המבקשת טענה כי האינטרנט שימש רק כפלטפורמה להתקשרות וכי הסמכות המקומית היחידה היא במען המבקשת באור יהודה, שבמחוז מרכז. נפסק - לביהמ"ש אין סמכות מקומית לדון בתביעה, לפי אף אחת מהחלופות שבתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי. בין הצדדים לא נחתם כל הסכם וגם ההתקשרות באמצעות האינטרנט הייתה בין המבקשת לחברה ולא ישירות עם התובע. על כן העסקה, שלא נכרתה וההתחייבות, שלא יצאה אל הפועל, לא באו לידי ביטוי בהודעות הדוא"ל ולא ניתן להקים מכך סמכות מקומית בצורה מלאכותית. אין מדובר בהפרה או פרסום שבוצעו באינטרנט, בעניינו ניתן לקבוע כי האינטרנט הינו מקום המחדל או המעשה בשלו תובעים ואין הצדקה לסטות מכללי הסמכות המקומית. היה על התובע להגיש את התביעה במקום עסקה של הנתבעת.