ע"ע 17505-10-13 מנחם אינדיג נ' עזר מציון (ע.ר.)

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, עבודה ארצי, השופט אילן איטח): ביה"ד האזורי דחה את בקשת המבקש לביטול פסק בוררות שניתן בעניינם של הצדדים ואישר את פסק הבוררות. המבקש עבד כאיש מחשבים אצל המשיבה ופיתח עבורה תוכנות ייחודיות. בין הצדדים נתגלעה מחלוקת אודות הזכויות בתוכנות, על רקע דרישת המשיבה כי המבקש ימסור לה את "הקוד התשתיתי" של תוכנות שפיתח עבורה. פסק הבוררות קבע כי התוכנות שייכות למבקש והוא זכאי למוכרן לאחרים, אך כי למשיבה שמורה הזכות להפעלת התוכנות לצרכיה בלבד. המבקש חויב להעביר למשיבה את קוד התוכנות שפיתח. המבקש ערער על פסק-הדין שאישר את פסק הבוררות וכן הגיש את הבקשה דנן בה ביקש לעכב את ביצוע פסק-הדין, כך שלא יחויב למסור העתק מהקודים של התוכנות שפיתח עבור המשיבה, עד להכרעה בערעור שהגיש. נפסק - דין הבקשה להתקבל. מסירת התוכנה תיצור מצב בלתי הפיך אם יתקבל הערעור. מנגד, מתשובת המשיבה עולה כי כיום אין לה כל צורך בקבלת קוד התוכנה. בנסיבות אלה, לא ייגרם למשיבה כל נזק מעיכוב מסירת קוד התוכנה. משמאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המבקש ועל-מנת שלא לרוקן מתוכן את הליך הערעור, יש להורות כי מסירת העתק מן הקודים של התוכנות שפיתח המבקש עבור המשיבה תעוכב עד להכרעה בערעור.