ת"ק 16749-09-13 בית הספר האמריקאי הבינלאומי בע"מ נ' רייבי

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, תביעות קטנות נצרת, הרשם אלכס אחטר): בקשה להעברת מקום הדיון לביהמ"ש לתביעות קטנות בת"א, לאחר שהמבקשת טענה כי ביהמ"ש בנצרת נעדר סמכות מקומית. המשיב נרשם, באמצעות רשת האינטרנט, לקורס ללימוד אנגלית אצל המבקשת. המשיב טען כי המבקשת לא עמדה בהוראות ההסכם עמו וכי עליה לפצותו ולהשיב לו את מלוא הסכום ששילם עבור הקורס. נפסק - אין תניית שיפוט ייחודית בין הצדדים והמבקשת לא עמדה בנטל להוכיח תנייה זו. לעניין רכישת הקורס באמצעות האינטרנט, הרי שמשרדי המבקשת אכן ממוקמים ברמת-גן, אך ברור כי היא מבקשת לפנות לקהל יעד רחב ככל שניתן, לכן היא משווקת את מוצריה באמצעות רשת האינטרנט המגיעה ללקוחות שונים ברחבי המדינה. המבקשת מנועה לטעון כי למרות שניתן להירשם לקורסים מטעמה מכל מקום בארץ, הרי שככל שיידרש לקיים התדיינות מולה, יש לעשות זאת רק בת"א. תקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1967, מחילות תנאים חילופיים בעניין הסמכות המקומית בהגשת תובענה. תובענה תוגש לביהמ"ש שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה: מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע; מקום יצירת ההתחייבות; המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות; או מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים. בעניין זה, מקום יצירת ההתחייבות הינו באמצעות רשת האינטרנט ולכן לביה"ש מוקנית סמכות מקומית לדון בתביעה. דין הבקשה להידחות.