ת"צ 3103-11-11 אלקטרו קובי בע"מ נ' סאבר נסאר ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי חיפה, השופט אלכס קיסרי): המבקשת משווקת מוצרי חשמל באמצעות סניפים בפריסה ארצית. המשיב הגיש תביעה נגד המבקשת וביקש לאשרה כייצוגית. לטענתו, קיבל מהמבקשת מספר הודעות מוקלטות שבוצעו באמצעות "מערכת חיוג אוטומטי", בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וזאת במטרה לקדם את מכירת מוצריה. המבקשת לא השיבה לבקשת האישור וזו התקבלה בהעדר תשובה. המבקשת הגישה את בקשתה הנוכחית, שעניינה בהארכת מועד להגשת בקשה לביטול החלטה ובקשה לביטול ההחלטה בדבר אישור התובענה כייצוגית, משום שניתנה במעמד צד אחד. נפסק - החלטת האישור תבוטל והמבקשת תגיש תשובה לבקשת האישור. עם זאת, מרבית טענות המבקשת אינן מצדיקות דיון במסגרת בקשת האישור ודיון זה יוגבל לשני עניינים: האם ניתן לייחס למבקשת אחריות להודעות הטלפוניות שביסוד התביעה ובקשת האישור והאם תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. פרט לשתי טענות אלה, שיש בכוחן להביא לביטול ההחלטה מפני שהן מצדיקות בירור לגופן, אין כלום בטענותיה האחרות של המבקשת. סעיף 30א(י)(1) לחוק התקשורת מאפשר לחייב את המשדר דבר פרסומת אם עשה כן ביודעין. טענת המבקשת היא שהקמפיין הפרסומי אותו יזמה הוצא אל הפועל על-ידי צד שלישי (חברת פילטר טק), מבלי שידעה את האופן שבו נעשה הדבר. טענה זו מקימה לכל הפחות הנחה כנגד אחריותה של המבקשת לפי חוק התקשורת, המצדיקה את בירור השאלה בגדר בקשת האישור.