תא"מ 47135-01-13 זאפ גרופ בע"מ נ' יניב עובדיה

(פסק-דין, שלום חיפה, השופטת תמר נאות פרי): תביעה בעניין הסכם להקמת אתר אינטרנט ומתן שירותי פרסום באינטרנט. התובעת עוסקת בהקמת וניהול אתרי אינטרנט, לרבות אתר "מתחתנים". הנתבע הוא תקליטן. הנתבע פנה לאתר "מתחתנים" כדי לפרסם את עסקו דרך האתר, לרבות הקמת אתר לעסקו עם קישור והפנייה מאתר "מתחתנים". הנתבע חתם על טופס ההזמנה ביחס לשירותי התובעת, אך לטענת התובעת הפר את התחייבויותיו באופן חד צדדי. נפסק - המחלוקת הינה בשאלת קיומו של חוזה מחייב ואכן נכרת חוזה כזה. לא ניתן לקבל את טענת הנתבע כי לא התכוון להתקשר עם התובעת וכי הזמנת שירותיה היתה "מותנית", בכפוף להודעתו. לא הוכחה עמדת הנתבע כי חתם על הטפסים "על תנאי", עד להודעתו אם הוא מעוניין בהתקשרות. עמדה זו אינה הגיונית ואינה מסתברת. הנתבע אכן התחייב לשלם לתובעת בגין הקמת האתר ושירותי הפרסום ואף התחייב לשלם קנס במקרה של ביטול ההתקשרות. המסמכים משקפים חוזה מחייב כדין בין הצדדים. לא די בכך ואין מקום לקבל את התביעה במלואה. לא הוכח שמשימת הקמת האתר בוצעה במלואה. אתר הנתבע אכן הוקם, אך הקמתו לא הושלמה שכן הנתבע היה אמור להעביר תמונות וקטעי מוזיקה ווידאו לתובעת לשם שיבוץ באתר. הושקעה מטעם עובדי התובעת עבודה מסויימת בהקמה הראשונית של "שלד" האתר, אך היקף ההשקעה לא הוכח ואין לפסוק לטובת התובעת את מלוא התמורה החוזית הנטענת בגין "המוצר המוגמר". אין מקום לחייב את הנתבע בגין עלות הפרסום החודשית, שכן לא היה פרסום כזה, לאור מועד ביטול ההתקשרות ולאור כך שלא היה אתר שאליו ניתן להפנות. יש להעריך את סכום התשלום ב-1,200 ש"ח.