ת"א 58767-10-13 זאב הס נ' רות תמיר ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי חיפה, השופטת רבקה למלשטריך-לטר): בקשה לצו מניעה דחוף שימנע מהמשיבים לבצע כל פעולה או דיספוזיציה ביחס למגרש בחיפה. המבקש טען כי חליפת דואר-אלקטרוני בין הצדדים גיבשה הסכם מכר במקרקעין, המחייב את המשיבים. נפסק - סעיף 8 לחוק המקרקעין דורש כי התחייבות לעשות עסקה במקרקעין תהיה במסמך בכתב. כדי שחליפת הודעות אלקטרוניות תחשב כהסכם מכר מחייב בפני עצמו, יש לקרוא ממנה מפגש רצונות, גמירות דעת ומסוימות. לפי העובדות, גם אם נראה בהצעת המשיב משום מתן הצעה, הרי שהקיבול יצא מהניצע אך לא התקבל לכאורה אצל המציע. בדין הישראלי נקבע מועד כריתת החוזה לפי תורת המסירה. כאן הועברה הודעת הקיבול ישירות לתיבת "דואר זבל", לכן חל שיבוש בהעברתה ולכאורה לא התקבלה הודעת הקיבול בתוך הזמן שהוקצב לה, כשהאחריות לכך על המבקש. גם אם יש לראות בהודעת הדוא"ל שנשלחה על-ידי המשיב משום "מתן הצעה", הרי שזו מצומצמת בכך שהיא הצעה לקיום מו"מ בלבד. נרשם בה במפורש כי ההצעה היא "בכפוף להסכם מכר בנוסח שיוסכם בין הצדדים". הצדדים הביעו את דעתם כי מדובר בשלב ביניים ויש להמתין לכריתת החוזה הפורמאלי. כדי שחליפת הודעות דוא"ל בין הצדדים תחשב כהסכם מחייב, עליה להעיד על גמירות דעתם של הצדדים להתקשר בחוזה שהוא מסוים די צורכו. נוסח הודעת הדוא"ל מהמשיב למבקש מלמדת כי אין גמירות דעת מטעמו, שכן כל העסקה כפופה לחתימת נוסח מוסכם. מנימוקים אלו עולה כי לא נקשר הסכם מכר מחייב בין הצדדים ולכן גם לא קמה לכאורה זכות למבקש למנוע מהמשיב לעשות בקניינו ככל שיחפוץ. הבקשה נדחתה.