ע"א 3407-09-12 ד"ר שלמה כהן, עו"ד נ' נטוויז'ן 013 ברק בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטים שנלר, ורדי וברנר): ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש השלום בת"א מיום 3.6.2012 [ת"א 31602-08], במסגרתו נדחתה תביעת המערער לתשלום פיצויים בגין נזקים נטענים עקב היות המחשבים במשרד עורכי הדין שבבעלותו מנותקים מרשת האינטרנט במשך יום העבודה. ביהמ"ש קמא קבע, בין היתר, כי החסינות הקבועה בסעיפים 40-41 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, חלה על בזק בלבד ולא על נטוויז'ן וכי לגבי בזק לא מתקיים החריג שעניינו ב"רשלנות חמורה". עוד נקבע כי לנטוויז'ן עומדת תניית הפטור החוזית בהסכם בינה לבין המערער וכי ממילא לא מדובר בהתרשלות מצד המשיבות. נפסק - דין הערעור להידחות. אין מקום להתערב בקביעותיו העובדתיות של ביהמ"ש קמא, שלאורן קבע כי אין מדובר ברשלנות. גם מהבחינה המשפטית אין להתערב בקביעה כי בזק נהנית מחסינות לפי חוק התקשורת וכי לא חל החריג של "רשלנות חמורה" וכן שנטוויז'ן נהנית מהפטור החוזי. ואכן, מדובר בתניית פטור ברורה וגורפת הפוטרת את נטוויז'ן מאחריות לכל נזק ו/או תביעה בקשר להפסקת השירות מכל סיבה שהיא. יש לדחות את טענת המערער כי מדובר בחוזה אחיד. אין להתערב בקביעה כי לא הוכחה התרשלות מצד המשיבות וכי מדובר בתקלה נדירה ובלתי צפויה שקרתה למרות ההיערכות והתכנון שנעשו. ברי כי מערכות מתקדמות, מעצם טיבן, חשופות לתקלות נדירות שקשה לצפותן ולדעת מראש על כל באג במחשב ואין אפשרות להימנע באופן מוחלט מתקלות אלו. בנוסף, לא הוכח גם כל נזק שנגרם למערער, או פגיעה במוניטין המשרד ואובדן לקוחות. המערער ישלם לכל אחד מהמשיבות שכ"ט עו"ד בסך 30,000 ש"ח.

עדכון: ביום 19.12.2013 דחה ביהמ"ש העליון (השופט א' רובינשטיין) בקשת רשות ערעור שהגיש המערער על פסק-הדין לעיל. נקבע כי חרף ניסיונו של המערער להעטות על בקשתו אדרת משפטית כללית, תחומה היא לדל"ת אמותיו של המקרה ולנסיבותיו הפרטניות וכי אין הבקשה באה בקהלם של המקרים בהם תישקל רשות ערעור בגלגול שלישי. גם לגוף הדברים, לא מצא לנכון ביהמ"ש העליון להתערב {רע"א 8282/13 ד"ר שלמה כהן, עו"ד נ' נטויז'ן 013 ברק בע"מ ואח'}.