ת"ק 36283-11-10 עדן לוי נ' אלירן גולן

(פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, השופטת מעין צור): תביעה כספית בגין נזקים שלטענת התובע גרם לו הנתבע בכך שלא קיים הסכם שנכרת בין השניים, לפיו יספק הנתבע לתובע שירותי קידום לאתר התובע ("Amigos"). נפסק - נטל ההוכחה להוכיח את כל רכיבי תביעתו מוטל על התובע. במסגרת זו עליו להוכיח הן את רכיב האחריות, דהיינו כי הנתבע פעל באופן לא סביר כמקדם אתרים, והן את רכיבי הנזק הנטען על-ידו. התובע לא עמד בנטל זה. התובע טען כי פעולות הנתבע הובילו לכך שהאתר יופיע במקומות נמוכים מאלה שבהם דורג במנועי החיפוש מלכתחילה ואף גרמו לכך שהאתר נפרץ. לא הובאה כל חוות דעת מומחה, או כל ראיה אחרת, המצביעה על השינויים שעשה הנתבע באתר ועל הקשר בין שינויים אלה לבי הנזקים הנטענים. התכתובת בין הצדדים מעידה כי טענות התובע כלפי הנתבע היו כי לא ביצע עבודה כפי שהתחייב, טענה שאינה מתיישבת עם הטענה שהנתבע ביצע שינויים באתר שגרמו לו נזקים. התובע לא הוכיח את הפגיעה הנטענת בהכנסותיו. אין חולק כי הקשר בין הצדדים הסתיים לאחר פרק זמן קצר. אם אמנם לקידום באינטרנט משמעות כה מכרעת להכנסות התובע, הרי שהתובע היה מחויב, מכוח חובתו להקטין את הנזק, לשכור את שירותיו של איש מקצוע אחר, שיתקן את הטעון תיקון במהרה וימנע את הפגיעה הנמשכת בהכנסות. התובע נדרש על-ידי הנתבע לבצע שינויים באתר. הוא ביצע את השינויים, אך הנתבע לא ביצע כמעט דבר לצורך קידום האתר. התובע זכאי להחזר הסכום ששילם לנתבע, בסך 1,000 ש"ח וכן להשקעותיו בעבודת המתכנת, בסך 4,600 ש"ח.