ת"א 57397-09-11 מזל יפה תשובה נ' אורן אוסי

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט יחזקאל קינר): תביעה שעניינה הפרה נטענת של זכויות יוצרים בצילומי קישוטי מכוניות, סידורי פרחים וזרי כלה, שצולמו על-ידי הנתבע בהיותו עובד בחנות הפרחים של התובעת. לאחר סיום עבודתו, הוצגו הצילומים על-ידי הנתבע ללקוחות פוטנציאלים, בחנות שפתח. הצילומים שצילם הנתבע בעת עבודתו הועברו למחשב בחנות התובעת, שם תויקו תוך יצירת קטלוג המאפשר לקונים לעיין בצילומים. נפסק - עיון בצילומי קטלוג קישוטי המכוניות מעלה כי התקיימו דרישת המקוריות והיצירתיות. מדובר בקטלוג הכולל כ-200 צילומי מכוניות מקושטות. הצילומים מוצגים כך שמדי מספר שניות מתחלף הצילום. יש לקבוע כי הצילומים המועתקים מהווים יצירה כמשמעה בחוק זכות יוצרים וכי הם זכאים להגנה מפני העתקה. משאין מחלוקת כי הצילומים צולמו על-ידי הנתבע במהלך עבודתו אצל התובעת ולצרכי עבודה זו ואף הועברו למחשב בחנות התובעת, כקטלוג שהוצג ללקוחות, הרי הקביעה הברורה היא כי התובעת היא בעלת זכות היוצרים בצילומים. בשימוש שעשה הנתבע בצילומים ובהצגתם ללקוחות החנות החדשה שפתח, הפר הנתבע את זכויות התובעת בצילומים. משהחליט הנתבע להציג בחנותו את הצילומים, לא עמד לנגד עיניו נושא זכויות היוצרים בצילומים וסביר להניח כי לא ידע על קיום זכות יוצרים בצילומים, בפרט שצולמו על-ידו. במובן זה, אכן היה הנתבע "מפר תמים", אך לא כך הדבר לגבי יכולתו לדעת כי מדובר בצילומים המוגנים בזכויות יוצרים. אין מוענקת ההגנה למי שיכול היה לבדוק את הנושא באופן מעמיק יותר ולא עשה זאת. טענת הפטור למפר תמים נדחית. באשר לגובה הפיצוי, הרי שהתובעת לא הוכיחה כי נגרם לה נזק כלשהו עקב ההפרה, לפיכך יש לפנות להוראות ס' 56 לחוק זכות יוצרים המאפשר פסיקת פיצוי בסך של עד 100,000 ש"ח בגין כל הפרה, ללא הוכחת נזק. יש לציין כי הועתק קטלוג אחד הכולל כ-200 צילומים של קישוטי מכוניות. מדובר במצגת אחת שבה מתחלפות התמונות מדי מספר שניות. יש לראות את ההפרה כהפרה אחת. לחובת הנתבע יש לשקול את ההיקף הגדול יחסית של ההעתקה, העובדה כי מדובר במתחרים וכן תקופת ההפרה הארוכה. לזכות הנתבע יש לשקול את הפסקת השימוש בצילומים לאחר הגשת התביעה, העובדה כי הוא צילם את הצילומים והסבירות כי הרווח שצמח לו מההפרה אינו גבוה. הנתבע יפצה את התובעת ב-35,000 ש"ח וישא בהוצאותיה בסך 10,000 ש"ח.