ת"א 5847-12-10 יובל מירון נ' אסף הרמל

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט יהודה פרגו): תביעת זכות יוצרים. התובע והנתבע עוסקים שניהם בתחום האנימציה הממוחשבת. התובע טען כי הנתבע הציג ללקוחות פוטנציאליים את עבודות התובע כעבודותיו שלו, תוך פגיעה בזכויותיו. הנתבע הכחיש את טענות התובע וטען כי הקשר בין הצדדים נוצר ביוזמת התובע, שאף ביקש כי הנתבע יציג את עבודותיו ללקוחות אחרים ויפנה אליו עבודות. נפסק - הוכח כי הנתבע הציג את עבודותיו / יצירותיו של התובע כעבודותיו שלו וניכס אותן לעצמו. כך נהג הנתבע עת הציג את העבודות לצדדים שלישיים. יש לדחות את טענת הנתבע ביחס לאמינות פלטי הדוא"ל שהוחלף בינו לבין אחד מהצדדים השלישיים להם הציג את העבודות. מדובר בפלטי דוא"ל המבטאים את ההתכתבות בין העד לבין הנתבע, אשר יש להניח כי הם מצויים גם במחשבו של הנתבע. אם פלטי הדוא"ל לא היו מבטאים נכונה את התכתובת, היה הנתבע ודאי מציג את פלטי הדוא"ל המצויים אצלו כדי להוכיח זאת. היצירות המפורטות בתביעה הן פרי יצירותיו של התובע והן נשלחו על-ידי הנתבע לאחרים, כשהוא מציג אותן כעבודות פרי יצירתו. יש לדחות את טענת הנתבע כי היצירות שייכות לחברות מזמינות העבודה. ההסכמים אינם מפקיעים את הבעלות / הזכות המוסרית של היוצר / אנימטור על העבודות פרי יצירתו ואת הזכות לתבוע את העושה שימוש ביצירות אלו ללא רשותו. התובע זכאי לסעד שימנע מן הנתבע שימוש אסור ביצירותיו. ניתן צו כלפי הנתבע האוסר עליו לעשות שימוש כלשהו ביצירות התובע. הנתבע יפצה את התובע ב-50,000 ש"ח וישא בהוצאותיו בסך של 25,000 ש"ח.