ת"א 54551-05-11 שרות פלוס למוצרי צריכה ביתיים בע"מ ואח' נ' אלון כץ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ירושלים, השופטת מרים ליפשיץ-פריבס): התובעות עוסקות במכירה, שיווק והפצה של מתקני מים, תחת שם המותג "ג'נרל בר". הן מפעילות את שם המתחם general-bar.co.il ולטענתן הן אף בעלות סימן המסחר הרשום General Bar. הנתבעת 2, באמצעות מנהלה הנתבע 1, מתחרה בעסקי התובעות ומפיצה מתקן מים זהה למכשיר המשווק על-ידי התובעות, מאותו יצרן, המשווק תחת שם מותג אחר. התובעות טענו כי הנתבעים רשמו את שם המתחם generalbar.co.il וכי הם מפעילים תחתיו את אתר הנתבעת. התובעות הגישו תביעה כספית בעילות של גניבת עין, הפרת סימן מסחר ועשיית עושר ולא במשפט. הנתבעים טענו, בין היתר, כי אין חשש כי צרכן יגיע לכלל טעות בגלישה באתר וכי לתובעת סימן מסחר ביחס למילה General בלבד. נפסק - הערך המוגן בעוולת גניבת העין הוא מניעת פגיעה בזכות שרכש אדם במוניטין של עסקו. להוכחת העוולה יש לעמוד בשני תנאים מצטברים: האחד, מוניטין שיש לטובין או לשירותים של התובע והשני, חשש סביר להטעיית הציבור שהטובין או השירותים שמציע הנתבע הם טובין או שירותים של התובע או קשורים אליו. אין חולק כי התובעות והנתבעת הן משווקות וספקיות מוצרים וכי קיימת זהות ביחס לאחד המוצרים המשווקים על ידן. התובעות לא הביאו ראיות מספקות להוכחת קיומו של מוניטין על-מנת לבסס את עילת התביעה בעוולה זו. לא הוכח כי ציבור הלקוחות קושר, מזהה ומחבר את התובעות לטובין והשירותים בנוגע למכשיר המים ג'נרל בר. לעניין ההטעיה, לא הוכח קיומו של חשש סביר שציבור יוטעה מכניסה לשם המתחם, כי הציבור יוטעה בקשר לשירות של התובעות לכאורה וכי יעלה בידי הנתבעים לנצל זאת. יש לדחות את טענת התובעות ביחס לקיומה של עוולת גניבת העין.

האם הופר סימן המסחר GENERALBAR של התובעות? אין חולק כי מבחן המראה והצליל מתקיים לאור השימוש בסימן בתוך שם המתחם generalbar.co.il. בנוסף, מתקיים מבחן זהות הסחורה וסוג הלקוחות. אין להתעלם מהעובדה שמדובר בשם מתחם (דומיין) בלבד ולא בשימוש מסוג אחר בסימן המסחר. לא על נקלה ייעשה שימוש בשם המתחם תוך כדי הקלדה על-ידי לקוח או צרכן פוטנציאלי. סביר יותר שהחיפוש ייעשה דרך מנוע חיפוש באמצעות Google ולא בכניסה לפי שם המתחם, אף שייתכן שיבוצע חיפוש גם בדרך זו. במצב זה, החשש לטעות לא יתממש בהקלדה עצמה כי אם רק מתוך עיון בתוכנו של האתר ולא לפי שם המתחם. אין חולק כי באתר בו נעשה הפרסום של הנתבעת תחת שם המתחם נשוא התביעה, לא הזכירה הנתבעת את המוצר ג'נרל בר המשווק על-ידי התובעות או את התובעות. בנוסף, הוכח כי קיים דרכי שיווק שונות של הנתבעת ולצורך רכישה ממנה על הלקוח ליצור קשר טלפוני איתה לעניין הטובין (והוכח כי במוצריה המשווקים לא נכלל ג'נרל בר). כמו כן, בעת רישום שם המתחם על-ידי הנתבע טרם נרשם סימן המסחר על-ידי התובעות. מבחן השכל הישר בסיסו הוא בכך שיש וסימן המסחר מגלם מסר רעיוני, אומנות קונספטואלית, הטעונים בחינה של מידת הדמיון בין הרעיונות המועברים על-ידי שני הסימנים. המסר הרעיוני העומד בבסיסו של GENERALBAR אינו משויך במהותו לשם מתחם כלשהו באינטרנט, הואיל ומדובר בקטגוריות שונות לחלוטין. לרוב מצופה שסימן מסחר יקבל שם מתחם דומה על מגוון האפשרויות, אך בד בבד יש לתת את הדעת ששם המתחם אינו עומד בפני עצמו בעיני הצרכן, כי אם הוא משמש כאמצעי הגעה לתכני האתר הכוללים את הטובין ומאפייניו. נדחית התביעה בגין הפרה של סימן מסחר. באשר לעילה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, הרי שלא הוכחה התעשרות של הנתבעים על חשבון התובעות בהפניית לקוחות וגולשים לפי שם המתחם לאתר הנתבעת. התובעות לא הוכיחו מעבר של לקוחות ממנה או ירידה במכירות. גם לא הוכח כי היתה עלייה בהכנסות הנתבעת או עלייה במספר הפניות של לקוחות פוטנציאליים אליה ממועד רישום שם המתחם. דין התביעה להידחות.