בקשה 2/13 בעניין שם המתחם kaki.co.il

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים): אין פסול ברישום שם המתחם kaki.co.il, גם אם לא מדובר במילה לתפארת השפה העברית.

העובדות: כללי רישום שמות המתחם של איגוד האינטרנט הישראלי אינם מאפשרים את רישומם של שמות מתחם המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור וכו'. דיון בשאלה האם יש להתיר את רישומו של שם המתחם kaki.co.il.

נפסק: כל חברי הוועדה תמכו בקבלת בקשת הרישום. פרופ' מיכאל בירנהק: קשה לראות כיצד שם המתחם פוגע בתקנת הציבור, ברגשות הציבור או בחוק כלשהו. אמנם אין מדובר במילה שהיא לתפארת השפה העברית, אך אין בה פסול, בין משום השימושים המקובלים למילה זו בהקשר הישראלי, רמת הגסות נמוכה מאוד אם בכלל קיימת, ובין מחמת שיש למילה משמעויות אפשריות בשפות אחרות, במיוחד כאשר הכתיב הוא באנגלית ולא בעברית. בעז אוקון: מסכים לאשר הבקשה. יוכי ברנדס: לא צריך לאסור שם זה. הוא אידיוטי וילדותי, אך אנשים רשאים להיות אינפנטיליים. הנק נוסבכר: אין פגם בשם.