ת"א 14605-09-10 ליאור כסלו ואח' נ' צבי דגן

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופטת הלית סילש): עניין התביעה בהעתקה ושימוש בתמונות ומאמרים של התובעים, באתר הנתבע tukipedia.com. התובעים עוסקים בצפרות, למחייתם או כתחביב. לטענתם, הנתבע העתיק מאתר התובע 1 ומאתרים אחרים כ-700 צילומים שצילמו, 2 מאמרים וכן מאות טקסטים המתייחסים לאותן תמונות. עוד נטען כי הנתבע הסיר את סימן זכות היוצרים מהתמונות והמאמרים שהעתיק. הנתבע טען כי לאחר יציאתו לגמלאות החליט לערוך תמונות שמצא באינטרנט, או שנשלחו אליו על-ידי אחרים, בתחום שהוא חובב, ולהעלותן לאתר המיועד לציבור שהקים תחת השם "תוכיפדיה". הנתבע טען כי פעל בתום לב ובתמימות וכי הוא נכון להסיר את התכנים בכל עת, כפי שאף עשה. נפסק - 
  • הצילומים, המלל הנלווה להם והמאמרים הם יצירות מקוריות, המוגנות מכוח הוראות חוק זכות יוצרים והתובעים הינם בעלי הזכויות בהן. גם אם תמונה צולמה בצורה מסויימת ולאחר מכן עוצבה או "טופלה" על-ידי הצלם, לצורך הבאתה לכלל המוצר המוגמר כפי שהוצג באתר, אין בכך כדי לאיין את היותה יצירה מקורית ואף יכול שיש בכך כדי ליתן לכך משנה תוקף. 
  • הוכח כי התמונות כולן מצאו דרכן לאתר "תוכיפדיה". אין מחלוקת כי הנתבע הוא בעליו והמקים של אתר זה. הנתבע הוא זה שהעתיק, ולו את החלק הארי של היצירות, וממילא אינו יכול לחסות תחת הטענה בדבר העתקת היצירות על-ידי אחרים בפורום הפתוח לציבור. לנתבע היו הכלים, הידע, הניסיון והיכולת להעתיק את התמונות והטקסטים והיחס לחלק מהם אף אישר כי עשה כן בפועל.
  • הנתבע טען כי ב"תוכיפדיה" קיים פורום גולשים תוסס וכי ייתכן ומי מהם הוא שהעלה או העתיק את התמונות לאתר. מהותית, לא הוכח דבר מאלו. גם מיקום פרסומן של התמונות אינו עולה בקנה אחד עם טענת הנתבע, שעה שהנתבע אישר כי התמונות לא נמצאו בפורום, אלא באתר גופו. הנתבע לא הוכיח, אף לא בקירוב, כי ההפרות התבצעו בפורומים.
  • ביחס לטענת הנתבע כי מדובר ב"אתר פורומים", הרי שהנתבע לא הציג ולו נתון בודד המלמד על אופי האתר שהקים, מהותו, דרך ההתחברות אליו, יכולת השימוש בו על-ידי צדדים שלישיים, היקף התעבורה במסגרתו או כל נתון אחר. תצהירי התובעים מלמדים כי הפורום הוא רק אחד מתשע חלופות שונות לשימוש באתר. יש לדחות את טענת הנתבע בדבר הצדקת דחייתה של התביעה מכוח הלכת "הודעה והסרה". זו כלל אינה רלבנטית לעניין הנדון.
  • יש לדחות את טענות הנתבע לפיהן היצירות המוגנות לא נלקחו מאתר התובעים, או כי יש בדרך במסגרתה הגיע הנתבע לאותן תמונות או טקסטים כדי להשליך על שאלת חבותו לפי דין. גם ככל והנתבע ערך חיפוש באמצעות גוגל והגיע לאותן תמונות, אין בכך כדי לסייע בידו. 
  • העתקת הטקסטים, התמונות והמאמר נעשתה בפועל על-ידי הנתבע (לכל הפחות ביחס לחלק הארי של התמונות). שעה שהנתבע העתיק את יצירות התובעים והעמיד אותן לרשות הציבור, יש לראותו כמי שהפר את זכות היוצרים של התובעים. הנתבע הודה כי הסיר ביחס לחלק מן התמונות את הסימן לזכויות יוצרים. שעה שהודה בהעתקה והסרת הסימן, אין עוד הנתבע יכול לרחוץ בניקיון כפיו ולטעון כי לא היה מודע לקיומה של זכות יוצרים. לא ניתן לראות בנתבע כמפר תמים.
  • ביחס למספר ההפרות, הגם שעסקינן בתביעה אחת, של חמישה תובעים, יש לבחון את עניינו של כל אחד מהם בנפרד, שעה שהיקף ההפרות, מהותן ודרך ביצוען שונות במידת מה בין התובעים. באשר לתמונות ולטקסטים התיאוריים, דומה כי מחד עסקינן בתהליך ארוך ומתמשך. הגם שהעתקה הינה הפרה אחת והעלאת תמונה ופרסומה לציבור היא הפרה נוספת, יש במקרה זה לראות פעולות אלו, נוכח מהותן ומטרתן, כפעולה אחת מתמשכת. כל הפעולות בוצעו לצורך אותה מטרה, שהיא בניית פלטפורמה לתצוגה ומידע ביחס לציפורים. הצדדים לא הציגו נתונים באשר להיקף התקופה במהלכה הועתקו והועלו התמונות והטקסטים על-ידי הנתבע.
  • מאידך, הנתבע הוא שטען כי העתיק כל תמונה בנפרד ואף מיקום התמונות והטקסטים היה בחלקים שונים של האתר ולא במקום אחד מוגדר. אין להתעלם מן העובדה כי נעשה עיבוד לחלק מן הטקסטים ומעל הכל אין להתעלם מהיקף ההפרות. לא נמצאה כל פסיקה מקבילה אחרת מבחינת היקף ההפרות. לכמות, ככל שהדבר נוגע לזכות היוצרים, יש גם השפעה על האיכות או במקרה דנן - על חומרת ההפרה.
  • נקודת האיזון היא על דרך של הכרה בהעתקת והעלאת היצירות כפעולה נמשכת. יש לראות את פעולת ההפרה ביחס לכלל תמונותיו של כל תובע כהפרה אחת; את העתקת כלל הטקסטים כהפרה שנייה ואת העתקת המאמר כהפרה שלישית. הנתבע ישלם לתובע 1 סך כולל של 60,000 ש"ח; לתובעים 2,4 ו-7 סך של 10,000 ש,ח כל אחד; לתובע 6 - סך של 60,000 ש"ח.