ת"א 20558-02-12 דניאל הררי עיצובים בע"מ נ' היי סיין - ריהוטים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום צפת, השופט אורי גולדקורן): תביעה חוזית בשל אי-תשלום תמורה מוסכמת עבור עיצוב קטלוג למכירת מוצרי ריהוט, אותו הזמינה הנתבעת מהתובעת. בנוסף, עתרה התובעת לפיצוי ללא הוכחת נזק עקב שימושים שונים של הנתבעת בקטלוג (בין היתר באתר הנתבעת ועל-גבי משאיות ששיווקו את מוצרי הנתבעת), אשר לטענת התובעת נעשו ללא הסכמתה ותוך הפרת זכויות היוצרים שלה. נפסק -
  • באשר לתביעה החוזית - התובעת הוכיחה את טענתה כי ביצעה את עיצוב הקטלוג לשביעות רצונה של הנתבעת וכי לא רובצת עליה אחריות לאי-ההגעה לשלב הסופי שהינו הפקה מודפסת ונטולת פגמים של הקטלוג, אותו מסרה בפורמט דיגיטלי. לפיכך, זכאית התובעת לתשלום התמורה המוסכמת בסך 15,600 ש"ח בתוספת מע"מ.
  • עיצוב קטלוג הינו "יצירה אמנותית", אשר אף כאשר היא עושה שימוש בתמונות שצולמו על-ידי אחרים, מביא לביטוי את מקוריותו של המעצב באופן עריכת הקטלוג, בחירת המוצגים, סדר וצורת העמדתם, בחירת התמונות והרקע המתאים וכיו"ב. אשר על כן, עיצוב קטלוג הינו יצירה המוגנת בזכות יוצרים.
  • במקרה דנן חל ס' 35(א) לחוק, הקובע כי ביצירה שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של בעל זכות היוצרים בה, כולה או חלקה, הוא היוצר, אלא אם הוסכם אחרת בין המזמין והיוצר, במפורש או במשתמע. הנתבעת לא הוכיחה קיומה של הסכמה העומדת בניגוד לברירת המחדל הקבועה ברישא של סעיף 35(א) לחוק. לא ניתן להסיק כי זכות היוצרים בעיצוב הקטלוג הוקנתה לנתבעת כמזמינת העבודה, או כי לא הוגבלה זכותה לעשות שימוש בקטלוג.
  • הנתבעת טענה כי בעידן הדיגיטלי, יש ליתן פרשנות מרחיבה לאמירה כי הנתבעת קנתה לה זכויות שימוש בקטלוג בפורמט המודפס ולהחיל שימוש כזה אף על האינטרנט. בפרשנות הדין בהתאם למציאות המתפתחת, על ביהמ"ש לנקוט בזהירות מופלגת. אכן, בעידן הדיגיטלי  החליף האינטרנט ככלי הפצה את מכונת הדפוס. הפוטנציאל העצום ונטול הגבולות של המרחב הדיגיטלי הינו בעל השפעה הגדולה פי כמה מהשפעת כל המצאה טכנולוגית שנוצרה עד כה. דא עקא, שכאשר עסקינן בשמירה על זכויות יוצרים, הטכנולוגיה מאפשרת למשתמשי הקצה ליצור העתקים קבועים לשימוש חוזר, להפצה, להעתקה ולהפקת רווח כלכלי.
  • בכל הנוגע לשמירת זכויות היוצרים של המעצב, קיים הבדל משמעותי בין עיצוב קטלוג המיועד לשיווק בפורמט מודפס לבין עיצוב קטלוג שיוצב באינטרנט. הסכמת בעל זכות היוצרים ליתן זכות שימוש ביצירתו בדפוס אינה חושפת אותו לנזקים העלולים להיגרם לו ממתן שימוש להפצת יצירתו באינטרנט. הסכמה של בעל זכות יוצרים להפצת יצירתו ברשת חייבת להיות ברורה, ולא כמסקנה מתחייבת מעצם השינויים הטכנולוגיים פרי המציאות. הבעלות בקטלוג נותרה בידי התובעת ולא ניתן לייחס לה הסכמה מכללא להרחבת שימוש הנתבעת בקטלוג אף לאתר האינטרנט.
  • הנתבעת הפרה את זכות היוצרים של התובעת ומבלי שקיבלה את הסכמתה היא העתיקה את הקטלוג אל אתר האינטרנט שלה ולא הסירה את חלקו הארי עד היום. באשר לפיצוי ולשיקולים ביחס לגובהו, יש ליתן משקל נכבד למשך ההפרה. עד היום מופיע רובו המכריע של הקטלוג באתר הנתבעת. התנהלות זו, בניגוד לגרסת מנהל הנתבעת, מצביעה על העדר תום-לב מצד הנתבעת. הנתבעת תפצה את התובעת ב-25,000 עבור הפרת זכויות היוצרים שלה.