ת"א 1007-09 הרו אחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל - אגף המכס והמע"מ

(פסק-דין, שלום בית-שמש, השופטת חגית מאק-קלמנוביץ): השאלה שבמחלוקת היא חובת תשלום מכס על ייבוא משלוח של שום מירדן לישראל על-ידי התובעת. התובעת טענה כי ייבוא השום מירדן פטור מתשלום מכס ובין היתר טענה כי הסתמכה על פרסום באתר האינטרנט הרשמי של הנתבעת. נפסק - הנתבעת הודתה שנפלה טעות ברישום באתר האינטרנט, אך סברה כי התובעת לא הסתמכה על האתר. ביהמ"ש קיבל טענה זו. בשאלה העקרונית בדבר הסתמכות על נתונים המופיעים באתר אינטרנט וקיומה של עילת תביעה על סמך הסתמכות כזו, הרי שמדובר בשאלה מורכבת שיש לה פנים לכאן ולכאן. יש להביא בחשבון את הידיעה הכללית הקיימת על כך שמידע המופיע באינטרנט אינו בהכרח מידע אמין ובדוק, ומאידך גיסא את העובדה שמדובר באתר רשמי של משרד ממשלתי, שאמינותו גבוהה יחסית. בנוסף, באתר עצמו הופיעה מעין אזהרה למשתמש, המבהירה כי התעריף המופיע באתר מהווה כלי מידע להערכה ראשונית בלבד וממליצה לנהוג משנה זהירות ולהסתייע בייעוץ מקצועי. יש להוסיף כי מדובר בתחום סבוך במהותו, שחולשים עליו דינים רבים ופרקטיקות שונות. גם אם מדובר היה במידע שמקורו אמין לחלוטין, נראה כי האדם הסביר שאינו בעל ידע וניסיון בתחום לא היה פועל בו לבדו והיה נעזר בסיוע מקצועי. כך גם נהגה התובעת שפנתה לחברה לטיפול מקצועי בהליך הייבוא. עצם הפנייה לקבלת שירותיו של סוכן מכס מנתקת את הקשר הסיבתי בין הכתוב באתר האינטרנט והסתמכותה של התובעת, אם אכן הייתה כזו, לבין התוצאה, שכן סוכן מכס הוא בעל ידע מקצועי וספציפי, הפועל לפי הידע והמומחיות שלו ואינו מסתמך על פרסום סתמי באתר האינטרנט. עוד נקבע כי התובעת ומנהלה היו בעלי ידיעה פוזיטיבית וברורה באשר לדרישה להצגת רישיון ייבוא נוסף, כך שהם לא הסתמכו על הכתוב באתר האינטרנט ולא היו רשאים להסתמך על כך. התביעה נדחתה.