ה"ת 53536-01-13 מדינת ישראל נ' ***א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ראשל"צ, השופט מנחם מזרחי): בקשה להארכת תוקף תפוסים. הצדדים נחלקו ביחס להחזקת מחשב שהכיל תוכנת שרטוט יקרה, המשמש את המשיבים בעבודתם ונדרש להם באופן מיידי. המבקשת טענה כי במחשב בוצעה עבירה, בכך שהותקנה בו תוכנת סימולטור, ששימשה את המשיבים להדריך לקוחות כיצד להתנהג ביחסיהם בפני המוסד לביטוח לאומי. המשיבים הסכימו כי המבקשת תשלוף מהמחשב כל מסמך או תוכנה שרלבנטית לדעתה להוכחת העבירה הנטענת וכי הם מוותרים בעניין זה על כלל הראיה הטובה ביותר. נפסק - בקשת המשיבים מידתית, הגיונית והיא מאפשרת למבקשת להוכיח את עמדתה בביהמ"ש באם יוגש כתב אישום, מבלי לפגוע בזכותם הקניינית של המשיבים באופן בלתי מידתי. המבקשת תחזיר את המחשב, לאחר שתשלוף ממנו כל נתון רלוונטי, בין מסמכים, בין תוכנה, להוכחת עמדתה במשפט.