תר"מ 58/20 רשימת מהפך ברמה בראשות נורית אבנר נ' מר יצחק רוכברגר - ראש עיריית רמת השרון

(החלטה, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20, השופט סלים ג'ובראן): בקשת העותרים למתן צווי מניעה, הראשון שבהם עניינו בדף הפייסבוק של המשיבה 2 (עיריית רמת השרון). העותרים טענו כי המשיבים עושים שימוש פוליטי בדף הפייסבוק, בין היתר תוך מחיקת תגובות של אנשים המתנגדים פוליטית לראש עיריית רמת השרון. נפסק - סעיף 2א לחוק הבחירות קובע איסור שימוש בנכסי ומשאבי כספי הציבור "בקשר עם תעמולת בחירות". נוכח התפתחות הטכנולוגיה והשינוי הדרמטי באופן צריכת המידע בעידן הנוכחי, נושא הפרסום והסדרת המרחב המקוון הולך ותופס חלק גדול יותר ויותר מעיסוקה של מערכת המשפט. דף אינטרנט עירוני או דף פייסבוק עירוני הם משאב ציבורי אשר במסגרתו אסור לקיים כלל תעמולת בחירות. איסור זה חל הן על נבחרי הציבור והן על מתמודדים בבחירות או מי מטעמם. מסקנה זו מתיישבת עם התכלית של השימוש הנוכחי שעושות רשויות מקומיות ברשת האינטרנט. דף אינטרנט ודף פייסבוק עירוניים משמשים ליצירת קשר בין הרשות המקומית לתושבי העיר, להעברת מידע חשוב לתושבי העיר, לקשר בלתי אמצעי בין נבחרי הציבור והתושבים ולפרסום פעילויות הנעשות לטובת כלל התושבים. הפיכתם של דפים אלו לזירת התגוששות פוליטית, גם אם בשוויון בין המועמדים, וודאי בתקופה הסמוכה לבחירות, תפגע בתכלית הפונקציונאלית אשר ממנה שואבים הם את חיותם ובאמון הציבור ברשויות המקומיות. שימוש בדפי אינטרנט ופייסבוק עירוניים לטובת תעמולת בחירות סותר את הוראות סעיף 2א לחוק הבחירות. שימוש של נבחרי ציבור בדף הפייסבוק או אינטרנט המנוהל מכספי ציבור ייפגע באמון הציבור. בעניין הנדון נפסק כי השאלות שהעלו המשיבים 2-3 לדף הפייסבוק אינן מהוות תעמולה אסורה. אין מניעה עקרונית כי עירייה תשיב לשאלות אינפורמטיביות שמועלות לדף הפייסבוק או האינטרנט העירוני. במסגרת זו יש חשיבות לזהות המגיב. תשובות של מתמודד בבחירות מקימות פוטנציאל לתעמולה אסורה אשר אין להסכין לה בעת זו, כאשר הבחירות מעבר לפינה. האיסור מוגבל לחצי שנה טרם מועד הבחירות. בנסיבות המקרה אין לתת צו נוכח כך שהוראות דיני הבחירות כלל לא הופרו.