בקשה 1/13 בעניין שם המתחם co.il.נבלות

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים): הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים שמינה איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), החליטה, פה אחד, לאשר את הבקשה לרישומו של שם המתחם co.il.נבלות. נפסק - השם אינו מעורר כל קושי ואינו בא בגדר האיסור הקבוע בכללי רישום שמות המתחם. בהקשרים מסוימים המילה נבלה עשויה לשמש כקללה, אולם אין מדובר במילה גסה, פגיעה בתקנת הציבור או ברגשותיו ואין בשם המתחם כשלעצמו משום פגיעה בדין. אם השימוש באתר שיוקם שם, אם יוקם, יהיה בלתי חוקי בתוכנו, זה עניין למי שייפגע לתבוע או למשטרה לחקור. לא צריכה להיות לכך השפעה לעצם אישור שם המתחם. המילה "נבלות" מופיעה כבר במקורותינו הקדומים, החל מהתנ"ך ועד ימינו.