ת"ק 17162-04-12 אלי רואש נ' ישיר מדיה פלוס בע"מ

(פסק-דין, תביעות קטנות קריות, השופטת פנינה לוקיץ'): הצדדים התקשרו בהסכם לפיו הזמין התובע מהנתבעת את בנייתו של אתר אינטרנט לעסקו של התובע לתקליטנות באירועים. התובע טען כי הנתבעת לא קיימה את התחייבותה לפי ההסכם. נפסק - אין לקבל את טענת התובע כי הוא זכאי להחזר מלוא הסכום ששילם, שכן אין מדובר במצב של ביטול הסכם בשל הפרתו, אלא במצב של קיום חלקי של ההסכם. אין מחלוקת שהתובע קיבל מהנתבעת שירות, לפחות ביחס לבניית האתר והחזקתו "באוויר" למשך יותר משנה, לפיכך וודאי שאינו זכאי להחזר מלוא הסכום ששילם. הנתבעת לא עמדה בהתחייבותה כלפי התובע ביחס למלוא תקופת ההסכם, שכן במשך 6 חודשים מתוך התקופה עליה שולם, לא היה האתר "באוויר". טענת הנתבעת כי ירידת האתר נבעה מנפילת שרת כתוצאה מ"פעילות עויינת", אינה יכולה לפטור אותה מאחריות להמשך קיום ההסכם וגם בהנחה שכך היו הדברים, אין הסבר מדוע לא הוחזר האתר לפעולה בתוך מספר ימים. טענת התובע ביחס להתחייבות הנתבעת לקידום האתר אינה עולה מההסכם בין הצדדים. ידוע לכל כי קידום אתר במנועי חיפוש ראשיים הינו עניין הכרוך בתשלום משמעותי ולא סביר כי התחייבות כזו נכללה במסגרת ההסכם. גם טענת התובע כי תיוג אתרו תחת המילה "תקליטן" ולא "תקליטנים" פגעה בקידום האתר, נדחית משלא הוכח כי היה בתיוג זה כדי לצמצם את הופעת האתר בחיפושים השונים. יש לקבל את הטענה בדבר אי-אספקת מערכת תקינה לניהול האתר, שכן אין ספק שהיה בכך לפגום באיכות המוצר שקיבל התובע. על הנתבעת להשיב לתובע סך של 2,300 ש"ח מסכום התמורה בגין החודשים בהם האתר לא היה "באוויר" וכן לפצותו ב- 1,000 ש"ח בגין אי-קיום ההסכם בסוגיית מערכת הניהול (בתוספת הוצאות של 700 ש"ח).