בקשה לרישום סימן מסחר 229934

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): בקשה לרישום סימן המסחר "ONE WAY TO CONNECT", לגבי "חומרת מחשב לאבטחת מידע אלקטרוני". הבקשה סורבה לרישום על-ידי הבוחנת, שסברה כי הסימן אינו כשר לרישום מאחר שאינו בעל אופי מבחין כדרישת סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר. הבוחנת מצאה כי הסימן נוגע במישרין לטובין לגביהם מבוקש הרישום, מאחר שייחוד מוצריה של המבקשת עיקרו בקישור חד-כיווני. נפסק - אופי מבחין הוא "הסגולה הייחודית" של הסימן הגורם לכך "שקהל הקונים (או מקבלי השירותים) יידע לזהות אותו ולאבחנו מסימנים אחרים המתנוססים על סחורות אחרות". לא ניתן לייחס לסימן המבוקש את אותה סגולה ייסודית. הסימן המבוקש מתייחס לחיבור בכיוון אחד. שילוב המילים שמשמעותו חיבור חד כיווני מתאר למעשה את תכונתו המרכזית של מוצר המבקשת. גם לשיטת המבקשת עצמה ובפרסומיה, השימוש במילים one-way בהקשרו של חיבור ותקשורת, מתאר את אופי וטיב ההתחברות בפועל של מוצריה. הבקשה נדחתה.