תר"מ 22/20 ד"ר יואב רוזן, יו"ר סיעת "כיוון חדש" בהוד השרון נ' מר חי אדיב, ראש עיריית הוד השרון

(החלטה, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20, השופט סלים ג'ובראן): המבקש טען, בין היתר, כי המשיב הפך את עמוד הפייסבוק הרשמי של עיריית הוד השרון לעמוד הפייסבוק האישי שלו וכך ניכס לעצמו את 'תומכי' העירייה לשם קידום מועמדותו בבחירות לראשות העיר. נפסק - הצדדים מסכימים כי לדף הפייסבוק הפרטי של ראש העיר כיום, בו הוא עושה שימוש לטובת קמפיין הבחירות שלו, כ-6,000 מנויים. יש להניח כי חלק הארי שלהם נרשם לדף בתקופה שטרם הבחירות, בה היה מדובר בדף עירוני גרידא, ששימש לקבלת מידע אינפורמטיבי על הנעשה בעיר מפיו של המשיב בכובעו כראש העיר. מתן "לייק" לדף פייסבוק מהווה כברירת מחדל הסכמה לפרסום אקטיבי במסך הפתיחה. כלומר, כאשר תושב הוד השרון עושה "לייק" לדף פייסבוק עירוני, כל פעם שהוא יפתח את דף הבית של אתר הפייסבוק שלו, כברירת מחדל הוא יחזה בפרסומים שפרסם דף הפייסבוק העירוני. מהאמור עולה הבעייתיות באופן התנהלות המשיב. בכך שהמשיב השתמש במאגר המנויים (אלו שעשו "לייק") לדף הפייסבוק העירוני, כל פרסום שהוא יפרסם יגיע כברירת מחדל לדף הבית של כ-6,000 מנויים שעשו "לייק" לדף אחר. מאגר 6,000 המנויים מהווה ללא עוררין "משאב ציבורי" לפי הוראות סעיף 2א לחוק הבחירות. כל פרסום מטעם ראש העיר בדף הפייסבוק האישי החדש שלו, שמגיע לאלו שעשו "לייק" לדף העירוני, הוא בגדר פרסום אסור. ניתן צו המורה להימנע מהשימוש בדף פייסבוק זה לשם תעמולת בחירות. על המשיב לסגור באופן מיידי את דף הפייסבוק בו הוא משתמש, או לחילופין למצוא פתרון טכני שיאפשר להפוך דף זה חזרה לדף עירוני, ללא קשר אליו. אין באמור כדי למנוע מהמשיב לעשות שימוש, במגבלות הקבועות בחוק הבחירות ובדין, בדף פייסבוק אישי חדש על-מנת לפרסם פרסומים במסגרת הקמפיין הפוליטי שלו.