רע"ב 159/13 שפירו נ' שירות בתי הסוהר

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופטת דפנה ברק-ארז): בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד [עת"א 31665-07-12], שדחתה עתירה שהגיש המבקש נגד החלטת שירות בתי הסוהר שלא לאפשר לו להכניס לבית הכלא מחשב לוח המכונה "טאבלט" ומתקן זיכרון חיצוני, כדי להיעזר בהם לצורך עיון בחומר הקשור למשפטו (למבקש מיוחסת עבירת רצח). נפסק - דין הבקשה להידחות. הצדדים אינם חלוקים על עצם זכותו של המבקש לעיין בחומרים הקשורים למשפטו, אלא רק על האופן שבו יתאפשר עיון זה: האם באמצעות דיסק ומחשב מעוקר, כפי שנקבע על-ידי ביהמ"ש קמא, או שמא באמצעות מכשיר טאבלט אישי. מחלוקת זו אינה משפטית עקרונית או כזו שיש לה חשיבות כללית המצדיקה רשות ערעור. גם לגופו של עניין אין פגם בהחלטת ביהמ"ש קמא. ההחלטה כי המבקש יהיה רשאי לצפות בחומרים הקשורים למשפטו באמצעות דיסק במחשב מעוקר שיספק לו המשיב, היא החלטה הנמצאת במתחם שיקול הדעת של המשיב.