ת"א 60164-03-11 א.י.ס. אדור בע"מ נ' שלמה אילישייב

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט יחזקאל קינר): עניין התביעה בטענה להפרת זכויות יוצרים ביצירות אנימציה המוצגות באתרי האינטרנט של הצדדים. שני הצדדים משווקים מקלחונים מתוצרת "חמת" ובאתרי שני הצדדים מופיעות בצד תמונות המקלחונים, אנימציות המתארות את אופן תנועת דלתות המקלחונים, על-גבי שרטוטי מקלחונים שמקורם בקטלוג "חמת". התובעת טענה כי הנתבע העתיק 12 אנימציות שבבעלותה. נפסק -
  • אין חולק כי קיימת זכות יוצרים באנימציה ככלל, אלא שלטענת הנתבע אין במקרה דנן יצירה הראויה להגנה, שכן כל שנעשה הוא ליצור, באמצעות תוכנה פשוטה, תנועה לקו קיים, על-גבי יצירה קיימת (שרטוט של "חמת"), על-מנת להדגים סגירה ופתיחה של דלת.
  • גם אם קיימת אפשרות להציב נתונים כלשהם לתוכנות המבצעות לאחר מכן עבודה אוטומטית, הרי במקרה זה נעשתה עבודה מעבר לכך על-ידי האנימטור. האנימטור היה צריך לבחור בחירות ולהחליט החלטות שונות, ובהן אופן התנועה של הקווים המסמנים את תנועת הדלתות, התיאום והסנכרון ביניהן.
  • גם הכנת אנימציה תוך הסתייעות בתוכנות עזר הינה עבודה של איש מקצוע. התהליך דורש ידע, מחשבה, ניסיון, השקעה ומקצועיות, ועל איש המקצוע להשקיע בה עבודה ומאמץ. הגם שאין מדובר באנימציה מורכבת ומסובכת, וההשקעה בה אינה רבה יחסית, עדיין מקיימת היא אחר הדרישות של יצירתיות ומקוריות.
  • השימוש בתוכנות שונות לצורך ביצוע האמור אינו גורע מאותה יצירתיות ומקוריות, שכן בעולמנו היום אכן יש שימוש רב בתוכנות מחשב, אך עבודת האנימטור אינה מסתכמת בהפעלת התוכנות בלבד, אלא בתכנון האנימציה ובקבלת החלטות שונות לגבי האופן החזותי בו תיראה בגמר העבודה. אין האנימטור משמש בתפקיד טכנאי, אלא בתפקיד יוצר, המעניק ליצירה ביטוי אישי משלו.
  • במקרה דנן, את ההגנה הנדרשת יש להעניק רק לאנימציות בהן מופיעות תנועות של שני קווים, שכן אין בתנועה של קו אחד, קדימה ואחורה, משום קיום דרישת היצירתיות והמקוריות. קיימת זכות יוצרים באנימציות המנפישות שני קווים המייצגים פתיחת וסגירת שתי דלתות המקלחון. החברה ממנה הזמינה התובעת את האנימציות העבירה לתובעת את הזכויות בהן. הגנת זכות היוצרים קיימת לגבי 9 מבין 12 הדגמים נשוא התביעה.
  • עיון באנימציות של שני הצדדים מעלה כי ההבדלים הניכרים לעין הם בצבע הקווים המייצגים את הדלתות, בעובי הקווים, בקצב תנועת הקווים ובכך שאנימציות הנתבע נקטעות מדי מספר שניות כדי להציג את תמונת המקלחון ואת לוגו הנתבע. קווי הדמיון בין האנימציות מתבטאים בתנועה (כוריאוגרפיה) זהה של הקווים ובסינכרון ביניהם. ביהמ"ש קבע כי אכן מדובר בהעתקה.
  • מדובר בהפרות נפרדות ולא במסכת אחת של מעשים. מדובר ביצירות נפרדות של אנימציה, שבכל אחת מהן הושקעה יצירה נפרדת. כל האנימציות מופיעות אמנם באתר אינטרנט אחד, אך מדובר בדגמים שונים של מקלחונים, שביחס לכל אחד מהם נבנתה אנימציה נפרדת.
  • לצורך קביעת סכום הפיצוי יש לתת את הדעת כי ההפרה נעשתה ב-9 אנימציות, כי היא נמשכה זמן רב וכי הנתבע לא הסכים להסיר את האנימציות המפרות מהאתר גם לאחר מכתב ההתראה מהתובעת והגשת התביעה. מנגד, ההפרה לא הייתה של יצירה מורכבת מאוד והנזק שנגרם לתובעת לא היה ניכר. הנתבע יפצה את התובעת ב-50,000 ש"ח, יחדל מהשימוש באנימציות המפרות ויסיר אותן מאתר האינטרנט.