תא"מ 30561-04-12 יוסף ווידסלבסקי נ' וניס טכנולוגיות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, הרשמת ורדה שוורץ): תביעה כספית לתשלום 3 שיקים שנערכו לפקודת התובע, בחתימת הנתבעת. הבקשה לביצוע השיקים הוגשה ללשכת ההוצאה לפועל. הרקע הוא התקשרות בנו של התובע עם הנתבעת, בהסכם לפיו התחייב לפתח עבור הנתבעת תוכנה מקוונת, המאפשרת למשתמש להקליט תוכניות מתחנות רדיו אינטרנטיות. בין הצדדים לא נחתם הסכם מסודר. המחלוקת בין הצדדים היא ביחס לתנאי ההסכם והאם בנו של התובע הפר את ההסכם לפיתוח התוכנה ולכן אינו זכאי לתשלום התמורה המוסכמת. נפסק - טענת מנהל הנתבעת כי אינו חב את תשלום השיקים משום שלווה להם תנאי שלא התקיים (תיקון ליקויים בתוכנה), דינה דחייה. אין מדובר בתנאי שלווה את עסקת היסוד (פיתוח התוכנה תמורה 40,000 ש"ח), אלא לתנאי שצרף מנהל הנתבעת למסירת השיקים, ללא הסכמה ובניגוד לתנאי עסקת היסוד ואף בדיעבד לאחר שבוצעה עבודת הפיתוח על-ידי בנו של התובע ועובדיו. אף טענת מנהל הנתבעת כי אינו חב את התשלום השיקים משום כשלון התמורה דינה להידחות. הצדדים לא טרחו לכרות הסכם כתוב וחד משמעי. החוזה ותנאיו עולים רק מחילופי הודעות דוא"ל בין הצדדים. חילופי הדוא"ל הם הצעה וקיבול הכוללים את כל תנאי ההסכם שנכרת בין הצדדים. ממקרא ההודעות עולה כי פרוץ הסכסוך היה על רקע דרישת מנהל הנתבעת כי בנו של התובע יבדוק ביצוע הקלטה של מספר רב של תחנות רדיו, כאשר בן התובע ראה בכך עבודה נוספת הדורשת תוספת תשלום, אותו סירב מנהל הנתבעת לשלם. ההסכם הראשוני כלל הזנת 50 תחנות בלבד וזאת לפי רשימה שצורפה, ולא תוכנה המאפשרת באופן מקרי הקלטה מכל תחנה בעולם. דברי מנהל הנתבעת אינם עולים בקנה אחד עם התנהלותו עד המועד בו מסר את השיקים. הטענה כי התובע לא סיפק לנתבעת את התוכנה אינה מתיישבת עם הראיות כי היה צורך בשרת חדש אצל הנתבעת לשם התקנת התוכנה ועם התכתובת שניהל מנהל הנתבעת עם עובדת התובע, בעניין מחיקתן של תחנות שאינן משדרות באינטרנט באופן המונע הקלטה סדורה. גרסת המנהל אף אינה מתיישבת עם ההסכמה לתשלום מראש עבור העבודה על התוכנה ומסתדרת עם טענת התובע כי מדובר בשכר עבור עבודת פיתוח ועם התחייבות לתמורה נוספת ככל שהאתר אכן ייקלט באינטרנט ויביא פירות. התביעה התקבלה. הליכי ההוצאה לפועל ימשכו כסדרם.