תא"מ 17559-01-11 דרמון נ' רסין

(פסק-דין, שלום חיפה, השופט אחסאן כנעאן): עניין התביעה בהסכם לפיתוח תוכנה. התובע עוסק בייעוץ לשיווק ומכירה באתר ebay.com. הנתבע הוא מתכנת מחשבים. לפי הנטען, הנתבע התחייב לפתח תוכנה עבור התובע, המספקת כלים ייחודיים למוכרי מוצרים שונים באתר. התובע טען כי הנתבע הפר את ההסכם בכך שלא סיפק את התוכנה במועד שהוסכם. הנתבע טען, בין היתר, כי התובע שינה את הפיתוח בתדירות גבוהה עד שלא ניתן היה להתקדם בפיתוח. נפסק - דין התביעה להתקבל. בתכתובת דוא"ל בין הצדדים הודה הנתבע כי הוא נמצא באיחור של ארבעה חודשים. הודאה זו סותרת חזיתית את טענתו כי לא היה מועד מוסכם לאספקת התוכנה וכן כי לא היה תאריך יעד אלא הוסכם על עבודה לפי שעות. עוד עולה מהתכתובת כי תשלום יתרת התמורה לא היה תנאי להמשך פיתוח התוכנה, אלא הנתבע הסכים כי תשלום זה יבוצע עם סיום הפרויקט. הנתבע לא יכול להיתלות בכך על-מנת לטעון שלא חלה עליו חובת סיום של הפרויקט. הנתבע אף לא עמד בהתחייבותו הנוספת לאספקת המערכת המלאה עד לחודש יולי 2010, לפיכך הפר את החוזה. כל טענות הנתבע כי המערכת לא אופיינה כדבעי כלל לא עולה מהתכתובת בין הצדדים. עצם הגשת התביעה מהווה ביטול של ההסכם, שכן ניתן ללמוד ממנה שהתובע מבקש לסיים את ההתקשרות בין הצדדים. משבוטל ההסכם, זכאי התובע לסעד ההשבה. הנתבע ישלם לתובע את הסכומים שהאחרון שילם לו (10,500 ש"ח). התובע לא הוכיח את ראש הנזק של הפסד לקוחות. מדובר בחישובים שעשה התובע בעלמא, ללא שהביא כל אסמכתא לכך. הנתבע ישלם לתובע את ההוצאות שהוציא על-מנת לשכור שרת בחות שרתים. אין לחייב את הנתבע בגין תוכנת הפעלה חדשה שרכש התובע לצורך הפרויקט. וודאי שתוכנה זו משמשת את התובע לצורך יתר הפעילות המחשובית. הנתבע ישא בהוצאות התובע בסך 3,000 ש"ח.