ת"א 54369-06-12 מרום פרל נ' ירון אופיר מהנדסים בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חיפה, השופט אינאס סלאמה): בקשת הנתבע 1 לביטול צו עיקול זמני שהוטל על זכויותיו. עניין התביעה בטענת המשיבה לרשלנות המבקש, כטכנאי מחשבים, בכל הנוגע לטיפולו בגיבוי המסמכים והרחבת נפח האחסון במחשביה. המשיבה טענה כי רשלנות זו הביאה למחיקת קבצים רבים ללא יכולת שחזור וכן לפגיעה במוניטין ועוד. המבקש הכחיש את הרשלנות שיוחסה לו, טען שפעל כנותן שירות סביר וכן כי מקור האירוע ברשלנות המשיבה או בשל תקלה שאינה באחריותו. נפסק - דין הבקשה להתקבל. יש להורות על ביטול צו העיקול. עלה בידי המבקש לטעת ספק ניכר בעילת התביעה, הן בנוגע לרשלנות המיוחסת לו והן בנוגע לנזק שכביכול נגרם ממנה. הוטל ספק לגבי הטענה כי המבקש שימש כאחראי על תחום הגיבויים בחברה, על רקע טענת המבקש כי מעולם לא נחתם חוזה שירות בין הצדדים. אין חולק כי המבקש סיפק שירות עבור המשיבה בענייני מחשוב, לרבות מכירת ציוד והתקנתו, טיפול בתקלות, עריכת נהלי גיבוי ואף הדרכות וסיוע לעובדי המשיבה בעניין זה. אולם, ספק אם שירות זה כלל אחריות על תחום הגיבויים, בבחינת בדיקת ביצוע פעולת הגיבוי בפועל ו/או מתן אחריות. העובדה שנוהל הגיבוי נכתב על-ידי המבקש ו/או כי הדריך מי מעובדי המשיבה ביחס למערכת הגיבוי, אינה הופכת, כשלעצמה, את המבקש לאחראי על המערכת. באשר לפעולת הרחבת נפח האחסון בשרת, היא האירוע נשוא התביעה, אין חולק כי הפעולה עצמה בוצעה על-ידי המבקש, אלא שעלה בידי המבקש לטעת ספק ברשלנות שיוחסה לו בביצוע הפעולה. חקירת מומחה המשיבה העלתה כי לא בדק את דיסק הגיבוי, הגם שהינו צמוד פיזית לשרת ולא בדק אם ניתן לשחזר את החומר. מחקירתו עולה כי בשלב זה אין לשלול את האפשרות שעד 99% מהקבצים שוחזרו, דבר המשמיט לכאורה את הבסיס מתחת לתביעה.