בע"מ 1350/13 פלוני נ' פלונית

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, הרשמת ליאת בנמלך): בקשה למחיקת בקשת רשות הערעור על הסף, בשל איחור בהגשתה. המבקש טען כי ב"נט המשפט" מצוין כי פסק-הדין נשלח לב"כ המבקש באמצעות הדוא"ל עוד ביום 12.12.2012. נפסק - דין הבקשה להידחות. עיון באתר "נט המשפט" מלמד כי פסה"ד נשלח על-ידי המזכירות לב"כ המבקש באמצעות דוא"ל. לא הובהר אם ב"כ המבקש ביקש כי החלטות יומצאו לידיו בדרך זו, אך גם אם כך הוא יש לפנות להוראת תקנה 497ה(ב) הקובעת כי במקום בו בוצעה המצאה אלקטרונית מבית משפט לעורך דין יראו את כתב בי-הדין שנשלח "ככתב שהומצא במסירה אישית לנמען ביום ובשעת השליחה כפי שמופיעים בשעון פנימי שבמערכת המחשוב של בית המשפט". אולם, תקנה זו מוסיפה וקובעת כי "לא יראו את כתב בי-הדין שנשלח ככתב בי-דין שהומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח, אם הגיש עורך הדין הנמען תצהיר בדבר אי-הגעת כתב בי-הדין אל כתובת הדואר האלקטרוני שמסר". במקרה דנן טוען ב"כ המבקש בתצהיר שצירף לתגובתו כי פסה"ד לא התקבל במשרדו בפועל באמצעות דוא"ל ומכאן, בהתאם לתקנות עצמן, אין מקום למנות את הימים להגשת ההליך ממועד המשלוח כאמור.