ה"פ 20877-05-12 פאיירפלאי בע"מ נ' Magic Software Enterprises Ltd ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט גדעון גינת): מחלוקת על פרשנות פסק בוררות שניתן בעניין הצדדים, לגבי זכותה של המבקשת להשתמש בפרסומיה במילים UniPaas, eDeveloper ו-Magic באמצעות קישורים ממומנים במנוע החיפוש גוגל. המבקשת טענה כי פסק הבוררות מאפשר לה שימוש במילים אלו והמשיבות טענו כי המילים הן קניינן הרוחני וכי יש לפרש את הפסק על דרך הצמצום. המשיבות הן מפתחות תוכנת "מג'יק e-Developer", המשמשת לפיתוח מערכות ידע ארגוניות. המבקשת פיתחה תוכנה המאפשרת להסב מערכות מידע שנבנו בשפת התכנות מג'יק לשפת NET. נפסק -
  • המבקשת התקשרה בחוזה עם גוגל, לרכישת קישור ממומן במנוע החיפוש. בהקשת אחת מהמילים UniPaas, eDeveloper ו-Magic על-ידי גולש במנוע החיפוש, היה הדף המתקבל מציג את התוצאות האותנטיות של מילות החיפוש שהקיש ובקטגוריה הפרסומית שבראש התוצאות, היה עולה גם קישור ממומן לאתר המבקשת. המילה Magic היא סימן מסחר רשום בישראל. לבקשת המשיבות, הסירה גוגל ממנוע החיפוש את כל קישוריה הממומנים של המבקשת, העולים בהקשת אחת מ-3 מילות החיפוש הנ"ל.
  • קביעותיו של פסק הבוררות מצומצמות ומסויגות לנסיבות הנדונות בו. לא נקבע בו כי למבקשת זכות לעשות כל שימוש בסימן המשיבות "Magic" ואף לא נקבע בו דבר לעניין שימוש בסימנים האחרים. יש לקבל את טענת המשיבות כי קביעת הפסק הייתה מצומצת והתייחסה לשימוש הספציפי שעשתה המבקשת במצגת שהעלתה באתר האינטרנט שלה, לגביו נקבע כי הוא חוסה תחת הגנת ס' 47 לפקודת סימני המסחר. עם זאת, ככל שהדבר נוגע לשימוש המבקשת בנסיבות דנן במילה "Magic", ניתן להחיל את האמור בפסק הבוררות באופן עקיף, בהתבסס על ס' 47 לפקודה.
  • ס' 47 לפקודה מהווה חריג לכלל האוסר שימוש בסימן מסחר רשום. מטרת ההגנה על סימן המסחר היא שימור הזהות בין הסימן למוצר באופן שציבור הצרכנים, בראותו את הסימן, יקשר אותו עם מקורו. במקרה דנן, ניתן להסתמך על פסק הבוררות, לעניין נחיצות הסימן "Magic" על-מנת לתאר את מוצרי המבקשת, שכן מהות המוצר הוא הסבת מוצרים המבוססים על שפת "Magic" לשפת NET. (דוטנט). אין למבקשת כל יכולת לתאר את מוצריה ללא שימוש בסימן המסחר של המשיבות.
  • משנקבע כי אין למבקשת דרך לתאר את מוצרה מבלי לעשות שימוש בסימן "Magic", עליו מבוססים מוצריה, ברור כי השימוש בסימן זה כמילת חיפוש המובילה לקישור ממומן לאתרה, הוא טבעי, סביר ואף מתבקש. פעולת החיפוש באינטרנט מבוססת על ניסיון הגולש לאתר מוצר לפי מילים הקשורות בו, מתארות אותו ומזהות אותו. שימוש המבקשת בהקשר זה בסימן המשיבות, מצומצם ומוגבל לצורך סביר של שיווק מוצריה ותיאורם.
  • קישור ממומן לאתר המבקשת יופיע בנפרד מרשימת תוצאות החיפוש הרגילות, לאחר שהגולש עצמו הקיש את המילה "Magic" במחשבו ועל-מנת להציע לו שירות אחר ונוסף לשירות שמספקות המשיבות. אין בקישור הממומן כדי להטעות הגולש בכך, שלחיצה על הקישור יביאו אל אתר המשיבות.
  • ניתן לקבוע ששתי המילים eDeveloper ו- UniPaas (שמם של מוצרים המבוססית על טכנולוגיית "Magic") מהוות אף הן תיאור הכרחי וסביר של מוצר המבקשת כיום ולפיכך השימוש בהן כמילות חיפוש להעלאת קישור ממומן הוא שימוש אמת ואף שימוש סביר והוגן.
  • יש לקבל את טענות המבקשת בהמרצת הפתיחה ולקבוע כי השימוש בשלוש המילים הנ"ל אינו מפר את זכויות המשיבות. המשיבות ימנעו ממעשיית כל מעשה העלול לפגוע ביכולת המבקשת לפרסם את מוצרה. על המשיבות לפנות לגוגל לאלתר, על-מנת לתקן את פנייתן הראשונה, אשר על פיה הוסרו הקישורים הממומנים של המבקשת. אין מניעה מלאפשר למבקשת לתבוע בעתיד את נזקיה, ככל שנגרמו לה כאלו, בגין הסרת הפרסומות ויש להתיר לה לפצל את סעדיה.