ת"א 42314-02-11 ד"ר יצחק יעקב ליבנה נ' ליגמנט בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ת"א, השופטת רונית פינצ'וק אלט): בקשת התובע, מנהל מערך רפואת השיניים בקופ"ח "מאוחדת", להורות לנתבעים, בעלי ומפעילי האתר "Infodent", לחשוף את כתובת ה-IP וכתובת הדוא"ל של כותב הכתבה נשוא התובענה שפורסמה באתר. עניין התובענה בפרסום כתבה באתר, שלטענת המבקש כללה אמירות פוגעניות ושקריות ביחס אליו. המבקש טען, בין היתר, כי הכתבה התפרסמה באתר במשך חודש ימים, למרות דרישתו מהמשיבים להסרתה. המשיבים הכחישו כל קשר לפרסום הכתבה וטענו כי האתר פתוח לכל רופאי השיניים, בו הם רשאים לפרסם תכנים מטעמם. המשיבים טענו, בין היתר, כי הכתבה הוסרה עם פניית המבקש וכן כי לא ניתן יהיה לקיים את הצו המבוקש, שכן השמידו את הכתבה לבקשת המבקש. נפסק - טוענים המשיבים כי ביהמ"ש אינו מוסמך ליתן את הסעד המבוקש, בשל היעדר הסדר חקיקתי המאפשר לצוות על חשיפת פרטיו של גולש אנונימי. נושא חשיפת זהותו של גולש אנונימי טרם הוסדר בחקיקה, הגם שקיימות מספר הצעות חוק הדנות בכך. בעניין רמי מור נקבע כי לא קיימת כיום מסגרת דיונית הולמת למתן צו המורה לחשוף את זהותו של גולש אנונימי וכי אין להמציא כזו בחקיקה שיפוטית. במקרה דנן, בהבדל מפרשת רמי מור, אין מדובר בפרסום תגובית של גולש אנונימי, אלא בפרסום מאמר. בראש המאמר נרשם כי המאמר נכתב על-ידי "infodent", לכאורה על-ידי המשיבים או מי מטעמם. בתשובה לשאלון, השיבו המשיבים כי האחריות לפרסום הכתבות באתר התחלקה בין המשיב לכותבים השונים שהיו באותה תקופה והיו אחראים להכנסת החומרים לאתר.

המבקש טען כי פרסום ראשי התיבות "ה. ל." וציון הפרט כי "השם שמור במערכת", מלמדים כי המשיבים ידעו בזמן אמת את זהות הכותב. למעשה, טוען המבקש כי את המאמר כתבו המשיבים או מי מטעמם ואילו המשיבים טוענים כי נכתב על-ידי מאן דהוא אחר. המשיבים, ככל בעל דין, חייבים במתן גילוי ועיון במסמכים השייכים למחלוקת נשוא התובענה. לשיטת המשיבים, הרי בחזקתם (או הייתה בחזקתם) הודעת דוא"ל המופנית אליהם, מכתובת דוא"ל של הכותב, אליה צורף המאמר. על המשיבים לתת למבקש גילוי ועיון באותה הודעה (לרבות כתובת הכותב והקובץ שצורף אליה). ככל שהמשיבים טוענים כי השמידו את ההודעה, ולא ברור מדוע עשו כן, שכן דרישת המבקש כלפיהם הייתה להוריד את המאמר, ולא להשמידו ממחשבי המשיבה, עליהם לפרט בתצהיר מתי עשו כן, כיצד והאם ניסו לשחזר את הקובץ ומה עלה בגורל ניסיון זה. הצדדים יהיו רשאים לטעון בסיכומים כל טענה ביחס לגרם נזק ראייתי וכן מהימנות הגרסה הנוגעת לכך. אין לחייב המשיבים למסור למבקש את כתובת ה-IP של מחשב כותב המאמר הנטען. לכאורה מידע זה אינו בידיהם, אלא בידי ספקית האינטרנט שהיא צד ג', ולפי הלכת רמי מור אין מקום להפוך את המשיבים או או את הספקית לרשות חוקרת עבור המבקש לצורך הגשת תביעות נגד נתבעים נוספים.