ת"א 27490-04-13 ברנע נ' עוזיאל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום באר-שבע, השופט ישעיהו טישלר): בקשה לצו שיורה למשיב להסיר את כל הפרסומים באינטרנט נגד המבקש. המבקש טען כי המשיב פרסם ברשת אמירות "פוגעניות ומשמיצות" נגדו. בנוסף, התבקש צו לסגירת הקבוצה בפייסבוק המכונה "לא נוותר עד שהמרפאה הווטרינרית ברנע תסגר". נפסק - המשיב לא התייצב לדיון ודי בכך להכריע בבקשה באופן "טכני". גם אילו התייצב, הבקשה היתה מתקבלת. במתח בין זכותו של המשיב לחופש הביטוי, לבין זכותו של המבקש לשם טוב, צריכה זו לסגת מפני הזכות הבכירה ממנה. אולם נסיבות עניין זה שונות ומובילות לתוצאה המשפטית של קבלת הבקשה. הבקשה להסרת הפרסומים הפוגעניים מכוונת לדברים שהמשיב כתב ברשת חברתית. בפרסומים אלו תואר המבקש, בין היתר, כאיש חוצפן, גס רוח, שמתנהג בצורה נלוזה ללקוחותיו. המשיב פתח קבוצת תומכים ובשם הקבוצה נכתב שזו לא תנוח עד שמרפאתו של המבקש תסגר. בשלב זה של ההליך נדמה כי יש לטענות המבקש על מה לסמוך. מאזן האינטרסים מטה את הכף באופן ברור לטובת המבקש. המשיב ידאג להורדה מיידית מכל אתר אינטרנט כל פרסום ביחס למבקש.